آمادگی آزمون وکالت

موسسه آموزش عالی آزاد برهان،برگزار کننده دوره های آمادگی آزمون وکالت با همکاری موسسه چتر دانش تهران می باشد.

خدمات قابل ارائه در دپارتمان حقوق موسسه برهان به شرح زیر می باشد:

۱- برگزاری کلاسهای حضوری آمادگی آزمون وکالت

۲- برگزاری دوره های طلایی نکته و تست وکالت

۳- برگزاری کلاسها توسط اساتید پروازی چتر دانش تهران

۴- برگزاری آزمون های آزمایشی

۵- ارائه کتاب های انتشارات چتر دانش (منابع آزمون ،کتب تست،قانون یار و …)

۴- ارائه مشاوره های تخصصی

معرفی اساتید دپارتمان حقوق موسسه برهان

با افتخار لیست قبول شدگان آزمون وکالت ۹۶ حضورتان معرفی می گردد: