مشخصات فردی و سوابق حرفه ای

 

حسام الدین رنجبر

 • مدرس و مشاور حقوقی
 • مشاور رسمی شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

سوابق تحصیلی

 • لیسانس حقوق
 • فوق لیسانس حقوق بین الملل

سوابق اجرائی فعلی و قبلی

 • مدیرعامل موسسه حقوقی کرانه دانش
 • مدرس دوره های MBA در موسسه آموزش عالی برهان
 • مشاور حقوقی در حوزه قراردادهای کار و تامین اجتماعی
 • مشاور حقوقی در حوزه تامین اجتماعی
 • مشاور تدوین و مدیریت قراردادهای تجاری، EPC، مشارکت و سرمایه گذاری
 • مشاور حقوقی در حوزه مدیریت ریسک تطبیق
 • عضو هیات تشخیص اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان

ارائه خدمات مشاوره حقوقی در شرکت های:

 • شرکت سپیدحامی پیشرو
 • شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه صنعتی اصفهان
 • گز آنتیک
 • شرکت ویندور
 • شرکت نگاه شهر
 • شرکت مهرو اصفهان
 • شرکت کوشش
 • شرکت بیمه سامان
 •  شرکت میکرو الکامپ
 • شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان
 • موسسه آموزش عالی برهان
 • شرکت تومانک
 • مهندسین مشاور پارس جویاب و …

مقالات و سوابق پژوهشی

 • مدیریت ریسک تطبیق – دنیای اقتصاد
 • شفافیت زا و فساد زدا – دنیای اقتصاد
 • آنالیز ریسک تطبیق – نشریه صبح اندیشه
 • شیوه اطمینان از کارائی قراردادها در صورت تغییر شرایط بنیادین- نشریه صبح اندیشه
 • بررسی شرایط فورس ماژور و هاردشیپ در قراردادهای مشارکتی نفت، بیع کالا و فاینانس – پایان نامه

سوابق تدریس

 • قوانین کار در مقطع MBA
 • قوانین تامین اجتماعی در مقطع MBA
 • مفاهیم و اصول قراردادها در مقطع MBA
 • قانون کار با تمرکز بر ریسک حوزه کارفرما
 • دوره آموزشی پیشرفته الزامات قرادادهای بین المللی
 • دوره آموزشی پیشرفته الزامات قرارداد های EPC
 • دوره های آموزشی مدیریت ریسک تطبیق
 • دوره های آموزشی مدیریت ریسک سازمانی