مشخصات فردی و سوابق حرفه ای

 

نام و نام خانوادگی: دکتر احمد پسندیده فرد

سال تولد: ۱۳۴۱

ایمیل: apfard@gmail.com

 

سوابق تحصیلی:

 • دکترای مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۳۷۸

عنوان رساله : شبیه سازی جریان همراه با احتراق در لوله تشعشعی دوراهه یک طرفه بسته

 • کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۷۱

عنوان رساله : حل عددی جریان مادون به صورت مغشوش و تراکم پذیر همراه با احتراق در مجاری

 • لیسانس مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۶۸٫

عنوان رساله : طراحی توربین بادی برای مصارف خانگی

     سوابق شغلی :

 • مدیر گروه تأسیسات حرارتی و برودتی – دانشگاه فنی و حرفه¬ای مرکز شهید مهاجر اصفهان ، ۱۳۸۷ تا کنون
 • عضو کمیته پژوهش ، دانشگاه فنی و حرفه¬ای مرکز شهید مهاجر اصفهان ، ۱۳۸۷ تا کنون
 • مدیر تحقیقات شرکت سامان انرژی اصفهان، ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶
 • محقق در مرکز تحقیقات تکنولوژی های پیشرفته دانشگاه تورنتو، کانادا ، ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱
 • عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه¬ای مرکز شهید مهاجر اصفهان ، ۱۳۷۲ تا کنون
 • عضو هیئت تحریریه نشریه مهاجر، دانشگاه فنی و حرفه¬ای مرکز شهید مهاجر اصفهان ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰

     سوابق تدریس :

 • انتقال حرارت ۱ و ۲ و آزمایشگاه
 • ترمودینامیک ۱ و۲ و آزمایشگاه
 • مکانیک سیالات ۱ و۲ و آزمایشگاه
 • سوخت و احتراق
 • مدیریت بهره¬وری انرژی در تأسیسات
 • ممیزی و سیستمهای انرژی

     سوابق پژوهشی :

 • مدیر پروژه ” ممیزی انرژی و ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف آن در کارخاته¬های نساجی پارسیلون و یزدباف” ، شرکت سامان انرژی ، ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵
 • مدیر پروژه ” بررسی ، شناسایی و طراحی روشها و تکنیکهای بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع روغنکشی ” ، شرکت سامان انرژی ، ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴
 • مدیر پروژه ” ممیزی انرژی و استقرار واحد مدیریت انرژی در کارخانه قند پارس و میبد” ، شرکت سامان انرژی ،۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴
 • مدیر پروژه ” ممیزی انرژی و ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف آن در کارخاته¬ سیمان داراب ” ، شرکت سامان انرژی ، ۱۳۸۳
 • مدیر اجرایی پروژه “طراحی و توسعه تکنولوژی بازیافت انرژی در پالایشگاه اصفهان” ، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ، ۱۳۷۸ .
 • همکار پروژه “بررسی وضعیت مشعلهای کوره های گازسوز نورد ذوب آهن و امکان استفاده از سوختهای دیگر” ، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ، ۱۳۷۸ .

    مقالات

 • Esmaeili, E, Asaadi, M, Pasandideh Fard, A, Esmaeili, M, “Devising an absorber chiller for laboratories implementing refined solid absorber”, International conference on fluid dynamics and thermodynamics technologies ( FDTT ), Singapore, 2012
 • اسعدی م، احسان اسماعیلی، پسندیده فرد ا، ” بررسی عملکرد استخر خورشیدی و کاربرد آن در تهویه صنعتی “، سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی،  دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ۱۳۹۱
 • احسان اسماعیلی، اسعدی م، پسندیده فرد ا، ” بررسی تأثیر شیوه اجرای عایق کاری خطوط لوله سرمایشی و گرمایشی در نانو عایقها “، سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی،  دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ۱۳۹۱
 • زوار حسینی ا، پسندیده فرد ا، رضایی، م، ایمانیان، م، اکبری، م، ” طراحی ، ساخت و آزمایش سیکل تهویه مطبوع بازیافت انرژی به همراه تولید آب گرم مصرفی “، سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی،  دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ۱۳۹۱
 • زوار حسینی ا، پسندیده فرد ا، زوار حسینی ا، “بررسی مشعلهای سنتی و مشعلهای بر اساس تکنولوژی مدرن Radiation در ایران و جهان”، چهارمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، کاشان دانشگاه کاشان، ۱۳۹۰
 • اسعدی م، پسندیده فرد ا، احسان اسماعیلی ، جواد کاظمیان، ” ساخت اولین نمونه آزمایشگاهی چیلر جذبی با جاذب جامد و تحلیل عملکرد آن”، سومین کنفرانس بین¬المللی گرمایش سرمایش و تهویه مطبوع، تهران، هتل المپیک، ۱۳۹۰
 • زوار حسینی ا، پسندیده فرد ا، “نگرشی بر لوله¬های کامپوزیتی و تولید آنها”، سومین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز، تهران  مرکز همایش¬های بین المللی رازی، ۱۳۹۰
 • پسندیده فرد ا، اسعدی م، “تحلیل عملکرد و کاربرد چیلر جذبی ادزوربشن”، دومین همایش ملی تهویه صنعتی و بهداشتی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ۱۳۸۹
 • زوار حسینی ا، پسندیده فرد ا، ” انتخاب صحیح سیستم تهویه مطبوع و طرح تولید آبگرم مصرفی “، دومین همایش ملی تهویه صنعتی و بهداشتی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ۱۳۸۹
 • پسندیده فرد ا، اسعدی م، ” نگرشی بر کاربرد تکنولوژی نانو در صنعت تهویه “، اولین همایش ملی تهویه صنعتی و بهداشتی ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ۱۳۸۸
 • پسندیده فرد ا.،” ارائه یک برنامه کامپیوتری برای شبیه سازی فرآیند احتراق در موتورهای احتراق داخلی و افزودن اثرات جداره محفظه احتراق روی عملکرد موتور”، نشریه کارافن، شماره اول، زمستان ۱۳۸۲
 • اسلامی ب.، صدری م.، پسندیده فرد ا.،” کاربرد قوانین ترمودینامیک در ممیزی انرژی و اکسرژی یک واحد صنعتی” ششمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ، دانشگاه صنعتی اصفهان ،۱۳۸۰
 • سلفیان ر.، کیوانی س.، پسندیده فرد ا.، صدری م.،” بررسی عملکرد و میزان اتلاف انرژی تله های بخار پالایشگاه اصفهان” ، سومین همایش ملی انرژی، تهران ،۱۳۸۰٫
 • کریمی ف.، اسلامی ب. ، صدری م.، پسندیده فرد ا . ،” بهینه سازی مصرف بخار در اجکتورهای سه مرحله ای با استفاده از پمپ خلاء”، سومین همایش ملی انرژی ، تهران ۱۳۸۰
 • کیوانی س.، هراتیان م. ،صدری م .ا.،ا. پسندیده فرد ا.،” ممیزی و ارائه راهکارهایی برای کاهش مصرف و بازیافت انرژی در کوره ۱۰۱ پالایشگاه اصفهان”، سومین همایش ملی انرژی ، تهران ، ۱۳۸۰٫
 • پسندیده فرد ا. ،” روشهای بازیافت انرژی” نشریه مهاجر ، مرکز آموزش عالی شهید مهاجر اصفهان، شماره های ۱ ، ۲ و ۳ سالهای ۱۳۷۸ ، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ .
 • پسندیده فرد ا.، رستمی ع.، “حل عددی جریان همراه با احتراق در لوله تشعشعی”، پنجمین کنفرانس انجمن مهندسی مکانیک ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان ، .۱۳۷۶
 • پسندیده فرد ا.،” لوله های تشعشعی و خواص آنها” نشریه آموزش ، شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی ،۱۳۷۵٫
 • پسندیده فرد ا.، شیرانی ا.، فرشچی م.،” شبیه سازی عددی جریان مادون به صورت تراکم پذیر همراه با احتراق در مجاری “،دومین کنفرانس دینامیک شاره ها ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، ۱۳۷۱

کتب

 • پسندیده فرد ا، ترجمه و تلخیص کتاب ترمودینامیک یونس سینجل، کانون پژوهش، ۱۳۸۴
 • پسندیده فرد ا، تجدید چاپ دوم کتاب ترمودینامیک بهمراه cd آموزشی ترمودینامیک، ۱۳۸۸