مشخصات فردی و سوابق اجرائی

 

نام و نام خانوادگی: تیمور مرادی

تاریخ تولد: ۱۳۴۳

وضعیت تاهل: متاهل

تحصیلات: دکتری برنامه ریزی آموزشی

 

 سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی: دبیری ریاضی، دانشگاه یزد
 • کارشناسی ارشد: ریاضی محض گرایش جبر/ دانشگاه اصفهان/ عنوان پایان نامه: نتایجی پیرامون FC- گروه ها
 • دانشوری :ریاضی گرایش جبر/ دانشگاه اصفهان
 • دکترای تخصصی : برنامه ریزی آموزشی (distance education)

سوابق آموزشی :

 • دانشکده  فنی شهید مهاجر اصفهان (عضو هیات علمی) دروس ریاضی رشته های مختلف از سال۱۳۷۲ تا کنون
 • دانشگاه پیام نور اصفهان: دروس ریاضیات عمومی،  ، معادلات دیفرانسیل ،ریاضی مهندسی و ریاضی کاربردی از سال ۱۳۸۰
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه (اصفهان): دروس ریاضیات عمومی،  محاسبات عددی ، معادلات دیفرانسیل وآمار و احتمال مهندسی از سال ۱۳۷۵
 • دانشگاه پیام نور زرین شهر : دروس ریاضیات عمومی،  ، معادلات دیفرانسیل ،ریاضی مهندسی از سال ۱۳۷۸

 سخنرانیهای علمی:

 • Approximate Solution for a Class of Integro-differential Equations with Time Periodic Coefficients Via Linear Legendre Multi-Wavelets, Fourth International Conference on Mathematical Sciences ICM 2012, Al-Ain, United Arab Emirates, 2012.
 • نگاهی به آموزش ریاضی از منظر کتب درسی ،پنجمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران ، بهمن ماه ۱۳۷۹ ، مشهد

تألیفات :

 • ریاضی عمومی( ریاضی ۶) ،انتشارات فرهنگ مردم ۱۳۸۰،۱۳۸۱ ،۱۳۸۳، ۱۳۸۷ ،۱۳۹۰
 • ریاضی کاربردی : انتشارات فرهنگ مردم ۱۳۸۴
 • ریاضی مقدماتی : انتشارات کانون پژوهش ۱۳۹۰ و ۱۳۸۸
 • ریاضیات کاربردی و معادلات دیفرانسیل : انتشارات کانون پژوهش ۱۳۸۹،۱۳۹۱

مسؤولیت ها :

 • معاون آموزشی دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
 • عضو شورای آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای
 • عضو کمیته تخصصی ریاضی دانشگاه فنی و حرفه ای
 • عضو هیات موسس موسسه آموزش عالی آزاد برهان اصفهان
 • مدیریت گروه ریاضی دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
 • عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
 •  عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
 • عضو کمیته پژوهشی دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان