مشخصات فردی و سوابق حرفه ای

 

 

نام و نام خانوادگی : دکترعلی اسداللهی

وضعیت تاهل: متاهل

تحصیلات: دکتری مدیریت مالی

 

سوابق تحصیلی و اجرایی

  • دکتری مدیریت مالی
  • DBA از دانشگاه بقاز استانبول
  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  • کارشناسی اقتصاد و حسابداری

زمینه تدریس :

  • اقتصاد برای تصمیم گیری مدیریت
  • حسابداری
  • بودجه ریزی و مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
  • مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

سوابق تدریس :

* دانشگاه علامه طباطبایی گروه گردشگری
* دانشگاه قم
* دانشگاه ارشاد دماوند
* مراکز آموزش عالی
* اقتصاد برای تصمیم گیری مدیریت
* بودجه ریزی و مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
* مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

همکاری با :

*  سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا
* سازمان بهزیستی
* مرکز آموزش بانک حکمت ایرانیان
* کارشناس سرویس ارزیابی گمرگ
* مرکز آموزش آزاد دانشگاه تهران
* موسسه آموزش عالی آزاد بهار
* عضو گروه تحقیقات بازار (سایپا)
* کارشناس سرویس ارزیابی گمرک تبریز

سوابق پژوهشی و تألیفات :

* کتاب مدیریت مالی ( انتشارات مدرسان شریف )
* کتاب اصول حسابداری و حسابداری مالی ( انتشارات مدرسان شریف )
* کتاب اقتصاد خرد ( انتشارات علم تبریز)
* مجموعه سوالات اقتصاد خرد و کلان ( انتشارات فرهنگ )
* مجموعه سوالات مدیریت مالی (انتشارات فرهنگ )
* الگوی توسعه در خرده شهرها ( نشریه مهر )
* نگاهی بر مالیات بر ارزش افزوده ( نشریه دانشگاه پیام نور )