مشخصات فردی و سوابق حرفه ای

 

نام و نام خانوادگی: سعید لندران اصفهانی

سال تولد :۱۳۴۶

وضعیت تاهل: متاهل

تحصیلات:دکتری مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

 

مشخصات تحصیلی :

 • مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه اصفهان
 • مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه علامه طباطبائی
 • دکتری مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی از دانشگاه اصفهان
 • عضو هیات علمی رسمی قطعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

 

مشخصات آموزشی و اجرای :

 • دارای دو سال سابقه در وزارت جهاد سازندگی تهران در پست کارشناس بازرگانی و کارشناس سیستم ها و روش ها
 • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۷۴ به بعد که در حال حاضر نیز عضو هیئت علمی رسمی قطعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه می باشم . ضمنا یک سال (۱۳۷۴) به عنوان معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی نائین بوده ام .
 • دارای سابقه مدیریت گروه مدیریت صنعتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه به مدت ۱۳ سال
 • سابقه تدریس در مرکز آموزش مدیریت دولتی اصفهان به مدت ۷ سال
 • سابقه تدریس در دانشگاه های پیام نور استان اصفهان از سال ۱۳۷۳ به بعد
 • سابقه تدریس در ادارات دولتی اصفهان از جمله مجتمع سازندگی وزارت نیرو ، شرکت مرات فولاد ذوب آهن سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان ،شرکتهای وابسته به فولاد مبارکه.
 • سابقه تدریس در مؤسسه عالی بانکداری استان اصفهان
 • سابقه تدریس در موسسه های آموزشی عالی غیر انتفاعی اشرفی اصفهانی و فن آوری سپاهان،راغب ،المهدی.
 • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد در سه ترم گذشته

 

فعالیت های پژوهشی : مجری انجام طرح های پژوهشی دانشگاهی از جمله :

 • بررسی جایگاه روابط عمومی در استان اصفهان
 • بررسی سبک مدیریت مدیران استان اصفهان و رابطه آن با جذب مردم به مشارکت عمومی .
 • بررسی دیدگاه مدیران نسبت به مشارکت دادن زنان در تصمیم گیری در سازمان های دولتی استان اصفهان .
 • بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر عملکرد ( مدل ACHIEVE) کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه و رابطه آن با رضایت ارباب رجوع ( از دیدگاه دانشجویان )
 • بررسی مشکلات و موانع تصمیم گیری مدیران از دید مدیران سازمان های دولتی استان اصفهان
 • اجرای طرح رابطه شادکامی و تعهد سازمانی مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه چهار
 • اجرای طرح رابطه بین ارزش های ترجیحی و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه چهار
 • اجرای بررسی ارزیابی درونی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه با استفاده سیستم اطلاعات مدیریت که به عنوان همکار طرح هستم
 • اجرای طرح برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
 • اجرای طرح پژوهشی رابطه بین هوش هیجانی و سرمایه انسانی در کارمندان سازمان های دولتی استان اصفهان.

کتابها:

 • چاپ کتاب خلاصه و تست های مدریت اسلامی و الگوها
 • چاپ کتاب خلاصه و تست های روش تحقیق و مأخذ شناسی
 • چاپ کتاب سازمان و مدیریت

  مقالات چاپ شده :

 1. تأثیر آموزش ضمن خدمت برافزایش کارایی / مجله دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
 2. مجله مدیریت زیر نظر انجمن مدیران کشور / انگیزش و کارایی در میدان های اشتغال
 3. مجله مدیریت زیر نظر انجمن مدیران کشور/ خلاقیت و نوآوری وقتی کمترین بهترین است
 4. مجله دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه / کیفیت زندگی کاری و تأثیر آن بر بهره وری
 5. مجله توسعه مدیریت/ مدیریت کیفیت جامع ) استراتژی های رهبری)
 6. مجله دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه / بررسی جایگاه روابط عمومی در استان اصفهان
 7. بررسی سبک مدیریت مدیران و تأثیر آن بر جذب مردم به مشارکت عمومی سازمان های غیر دولتی در دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
 8. نگرش مدیران نسبت به مشارکت دادن زنان در تصمیم گیری در مجله تحول اداری
 9. مقاله الفبای – ERP چاپ شده در مجله تحول اداری .
 10. مقاله بررسی عوامل مؤثر عملکردی بر رضایت ارباب رجوع در مجله علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
 11. مقاله بررسی رابطه تعهد سازمانی و شادکامی در مجله کسب و کار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 12. شرکت درکنگره دو سالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی جهت ارائه و سخنرانی مقاله رابطه شادکامی و تعهد سازمانی
 13. پیش بینی رضایت شغلی از طریق ارزش ها در اعضای هیئت علمی دانشگاه در مجله ی دانش وپژوهش
 14. چاپ مقاله بررسی مشکلات وموانع تصمیم گیری مدیران از دید مدیران سازمانهای دولتی استان اصفهان/ مجله علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،شماره ۶۳ ،بهار۱۳۹۲
 15. چاپ مقاله بررسی جایگاه زنان در تصمیم گیری مشارکتی از دیدگاه مدیران در سازمانهای دولتی استان اصفهان / مجله علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،شماره ۶۴ ،تابستان . ۱۳۹۲
 16. پذیرش مقاله بررسی رابطه توانمند سازی ارگانیکی و تعهد سازمانی در کارکنان شعب بانک حکمت در مجله مدیریت نظامی.
 17. چاپ مقاله تبیین تاثیر اخلاق سازمانی بر کاهش تعارضات سازمانی در فصلنامه علمی ترویجی علوم مدیریت
 18. دفاعی،شماره ۲، زمستان ۱۳۹۳
 19. پذیرش مقاله بررسی بین هوش هیجانی بانوان و ساختار قدرت در خانواده مطالعه موردی :معلمان شهرستان خوی در مجله مدیریت نظامی.
 20. چاپ مقاله در هفتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک، کیش فروردین ۱۳۹۲
 21. پذیرش چاپ مقاله ارائه الگویی بهینه در جهت استقرار خدمات بانکداری الکترونیک با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان در مجله تحقیقات بازاریابی نوین دانشگاه اصفهان

چاپ مقاله-  Studying the Relationship between Organizational Learning and Dimensions

Of Organizational Agility: A Case Study-University of Isfahan

Journal of Social Issues & Humanities, Volume 2, Issue 2, February 2014 ISSN 2345-2633

چاپ مقاله-  studing the relationship between emotional intelligence and human capital in governmental organizations in Isfahan cityJournal of Social Issues & Humanities, Volume 3,No9, September2015. ISSN 2345-2633.

چاپ مقاله-  Analyze and prioritization of Advertising media for introducing various tablet models by using integrated tools FAHP-AIDA.Journal of Social Issues & Humanities, Volume3, No 7 July 2015 ISSN 2345-2633.

چاپ مقاله – The study of the relationship between organizational commitments and organizational citiaenship behavior (OCB) in Islamic Azad University-4th district. Journal of Social Issues & Humanities, Volume 3, No 10, october 2015 ISSN 2345-2633.

چاپ مقاله-  Investigation of the effect of spiritual intelligence on the performance of the organization through employees happiness (case study :borna battery MFG Co,Isfahan, iran).

Journal of Social Issues & Humanities, Volume 3, No10,October 2015, ISSN 2345-2633.

چاپ مقاله – The effect of social value on the bank customer loyalty (case study :branches of mellat bank in the city of Isfahan.Academie royale sciences doutre-mer bulletin des séances Vol.4 No.2 may 2015 pp.260-266 ISSN:0001-4176.

چاپ مقاله – I review of the relationship between brand logo with customer repurchase intention.Journal of Applied environmental and biological sciences Vol.5

special 6 in may,2015.ISSN:2090-4274.

چاپ مقاله – The effects of Orientation on staffs (organizational commitment and team spirit)based on Temba Godfrey et al. model (Case study :Pegah Milk Factory)Applied mathematics in Engineering Management and Technology3(2)2015:493-501.

چاپ مقاله – Evaluating behavioral factors influencing performance of investors in Tehran sthran exchange.international research journal of management sciences,Vo 3,issue 1,ISSN:2147-964x.

چاپ مقاله –

The effect of trust, quality service, brand image and perceived value customer loyalty to the brand in the hotel industry Isfahan, Case Study: Hotel Kosar Isfaha.A MULTIDISCIPLINARY RESEARCH PUBLICATION(PALMA JOURNAL)ISSN ONLINE:1548-9X12.

چاپ مقاله –

Factors Effecting on the Consumption Status in Luxury Clothing Repurchase Intention.International journal of scientific management and development.issn:2345-3974,November 2016,vol.4,no.11 pp:424-430.

چاپ مقاله –

Studying the effective Factors on Repurchasing Intention of Luxury Goods in Consumers Who are Looking for Unique Products.International journal of scientific Management and Development.ISSN:2345-3974.December 2016,vol.4, no.12 pp:462-469.

 • چاپ مقاله بررسی تاثیر دلبستگی به نام تجاری و محصول بر وفاداری به نام تجاری در بازار تلفن همراه/ دومین همایش بین المللی نوآوری،توسعه و کسب و کار ۲۹ شهریور ۱۳۹۵

 

گذراندن دوره های آموزشی :

 • مقاله نویسی
 • روش های تدریس
 • Spss
 • نحوه انجام و اجرای پژوهش
 • شیوه های یاددهی
 • بهینه سازی روابط با دانشجو
 • آمار مقدماتی
 • الگوهای یادگیری
 • اخلاق حرفه ای
 • سبک های یادگیری و روش های اثر بخش مطالعه
 • روش برقراری ارتباط موفق
 • بهینه سازی روابط انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی
 • مقاله نویسی به زبان انگلیسی
 • چگونگی استخراج اطلاعات از منابع لاتین
 • گواهینامه دوره بهینه سازی روابط انسانی در دانشگاه
 • گواهینامه دوره روش برقراری ارتباط موفق
 • گواهینامه دوره آشنایی با اینترنت
 • گواهینامه دوره شرایط علمی واجرایی شرکت در کنفرانسها وکنگره ها
 • گواهینامه دوره اخلاق حرفه ای
 • گواهینامه دوره نمازواحکام آن
 • گواهینامه دوره ترتیل خوانی و تجوید قرآن کریم
 • گواهینامه دوره آموزش weblog
 • گواهینامه دوره سبکهای یادگیری وروشهای اثر بخش مطالعه
 • گواهینامه کارگاه آموزش بهینه سازی روابط انسانی در دانشگاه
 • گواهینامه دوره آشنایی با کتابخانه دیجتال دانشگاه آزاد اسلامی
 • گواهینامه دوره بهینه سازی روابط استاد ودانشجو
 • گواهینامه دوره آشنایی با spss مقدماتی
 • گواهینامه دوره انگیزش ویاد دهی اثربخش
 • گواهینامه دوره الگوهای یادگیری
 • گواهینامه دوره مقاله نویسی به زبان فارسی
 • گواهینامه دوره الگو تدوین طرح درس
 • گواهینامه روش شناسی تحقیق
 • گواهینامه دوره آمار
 • گواهینامه دوره آشنایی با آیین نامه آموزشی
 • گواهینامه دوره آشنایی با تحلیل پوششی داده ها
 • گواهینامه دوره کاربرد فناوری اطلاعات در تعلیم وتربیت
 • گواهینامه دوره آشنایی با مهمترین بحرانهای دانشجویی
 • گواهینامه دوره آشنایی با شیوه های تولید وچاپ مقالات علمی در مجلات isi
 • گواهینامه دوره آشنایی با آیین نامه های آموزشی
 • گواهینامه دوره آشنایی با قوانین وآئین نامه های پژوهشی
 • گواهینامه مدرس تخصصی درس کار آفرینی
 • گواهینامه دوره وظایف ونقشهای سرپرستی

سخنرانی ها:

 • رویکرد های نوین در مدیریت
 • مدیریت وفرآیند جدید نوظهور
 • کار آفرینی وایجاد شرکتهای زایشی spin-off
 • اتوماسیون اداری
 • رفتار شهر وندی سازمانی