مشخصات فردی و سوابق حرفه ای

 

نام و نام خانوادگی: سید اکبر نیلی پور طباطبایی

تحصیلات: دکتری مدیریت بازرگانی

 

سوابق تحصیلی :

 • لیسانس مهندسی نفت و پتروشیمی از دانشگاه شیراز
 • فوق لیسانس مهندسی صنایع – مدیریت صنایع از دانشگاه صنعتی شریف تهران
 • دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی – مدیریت منابع انسانی از دانشگاه اصفهان

سوابق آموزشی (دانشگاه ها و …):

 • عضو هیات علمی رسمی بازنشسته وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
 • تدریس در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های مهندسی صنایع ، مدیریت و رشته های وابسته در موسسات آموزش عالی کشور از جمله دانشگاه اصفهان ، پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علمی کاربردی ، دانشگاه نجف آباد ، دانشگاه پیام نور ، سازمان مدیریت صنعتی ، سازمان آموزش و تحقیقات صنعتی ایران و..
 • انتخاب به عنوان استاد نمونه و استاد ممتاز در دانشکده مهندسی صنایع(۴ دوره)
 • کسب رتبه اول در مقطع فوق لیسانس – دانشگاه صنعتی شریف
 • کسب رتبه اول پژوهشی در مقطع دکترا – دانشگاه اصفهان
 • کسب رتبه دوم آموزشی در مقطع دکترا- دانشگاه اصفهان
 • کسب رتبه دوم پایان نامه برتر مقطع دکترا – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • کسب رتبه دوم مقاله نویس برتر در بین اعضای هیات علمی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • عضو کمیته داوران مجلات علمی داخل و خارج کشور در زمینه های مدیریت و مهندسی صنایع
 • تدوین دو دوره بلند مدت دانشگاهی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت و ایمنی صنعتی
 • طراحی و راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی در رشته مهندسی صنایع
 • اجرای چندین پروژه صنعتی در زمینه های نگهداری و تعمیرات ، مدیریت تولید ، برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • به عنوان مدیر ، مجری و یا همکار در وزارت دفاع و کارخانجات وابسته به سازمان صنایع دفاع و دانشگاه ها
 • طراحی و اجرای بیش از ۸۰ دوره تخصصی در زمینه های مختلف مدیریت پروژه ، مدیریت فنی ، نگهداری و تعمیرات ، ایمنی صنعتی ،مدیریت تولید ، سامان دهی صنعتی و مدیریت استراتژیک و …. برای سازمان ها و شرکت های فنی و تخصصی و کارخانجات مختلف از جمله سازمان صنایع دفاع ، شرکت هواپیماسازی ایران ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع فولاد مبارکه ، پالایشگاه اصفهان ، پتروشیمی اصفهان ، جهاد دانشگاهی ، وزارت نیرو ، وزارت دارایی ، وزارت صنایع ، سازمان مدیریت صنعتی ، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران و …

سوابق اجرایی ( سازمان ها، کارخانجات، شرکت ها و …):

 • رئیس دانشکده مهندسی صنایع
 • مدیر گروه مهندسی صنایع
 • مدیر گروه علمی مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات
 • مدیر مرکز آموزشهای آزاد
 • مدیر مرکز آموزشهای علمی کاربردی
 • مدیر تولید کارخانجات تولیدی سازمان صنایع دفاع
 • معاون تولید کارخانجات تولیدی سازمان صنایع دفاع
 • مدیر نگهداری و تعمیرات کارخانجات تولیدی سازمان صنایع دفاع
 • مدیر مرکز مدیریت دانش دانشگاه
 • مدیر مرکز پژوهشی حسابداری مدیریت
 • مشاور فنی در زمینه های تولید ، فرآیند ، نگهداری و تعمیرات در صنایع شیمیایی و فولاد کشور
 • عضو شورای عالی راهبردی پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه – دانشگاه اصفهان
 • مدیر کل پژوهش و فناوری پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه – دانشگاه اصفهان
 • رییس پژوهشکده مدیریت پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه – دانشگاه اصفهان
 • ﻣﺸﺎور ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺪرس دوره ﻫﺎی MBA و DBA داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ، ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻫﺎی آزاد ﺑﺮﻫﺎن

سوابق پژوهشی (کتب، مقالات و …):

 • راهنمایی و مشاوره ۱۴ مورد پایان نامه دکترا ، ۹۵ مورد پایان نامه کارشناسی ارشد و ۱۴۰مورد پایان نامه کارشناسی
 • ویرایش علمی کتب فنی و تخصصی در زمینه های مدیریت و مهندسی صنایع
 • دبیر علمی اولین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات بهره ور کشور در سال ۱۳۸۶ ( TPM )
 • تالیف و چاپ کتاب مدیریت طرح های توسعه
 • تالیف و چاپ کتاب مقایسه استاندارد های مدیریت پروژه
 • تدوین و ارائه ۱۱۴ مقاله علمی در کنفرانس ها و کنگره های ملی و بین المللی و چاپ درمجلات علمی – پژوهشی، در زمینه های نگهداری و تعمیرات ، ایمنی صنعتی ، مدیریت تولید ، مدیریت پروژه ، ISC و ISI ، علمی – ترویجی مدیریت کیفیت، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت استراتژیک ، مدیریت ریسک ، مدیریت فرهنگی ، مدیریت زنجیره تامین