مشخصات فردی و سوابق حرفه ای

 

نام و نام خانوادگی : محمدرضا جوازچی

سال تولد :۱۳۵۶

وضعیت تاًهل : متاًهل

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

سوابق کاری:

– جانشین مدیرکارگاه نظارت مدیر برنامه ریزی وکنترل پروژه
شرکت توسعه صنعت انرزی هرمزان ( هیدکو) طرح احداث یونیتهای زیست محیطی پالایشگاه اصفهان
– جانشین معاونت ساختمان ونصب مدیر برنامه ریزی وکنترل پروژه
مشارکت امید ( مشارکت شرکتهای –  ODCC  تهران جنوب- پایندان)  طرح احداث خط لوله ۲۶ اینچ بندرعباس – سیرجان – رفسنجان
– سرپرست کارگاه
شرکت سپکو – پالایشگاه فاز ۱۳ عسلویه
– مدیر کنترل تغییرات
مشارکت فلات، تهران جنوب، بینا-  پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس
– مدیر برنامه ریزی وکنترل پروژه
مشارکت فلات ، تهران جنوب، بینا – پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس
– مدیرپروژه
شرکت مارین صنعت آذر- سازماندهی روال ها وبرنامه های واحدهای ستادی سازمان تحقیقات فنی اصفهان
– مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه
مشارکت تهران جنوب و بینا – پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس
– سرپرست کارگاه
شرکت پترو توان آسیا – نصب مخازن ذخیره نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان
– جانشین مدیربرنامه ریزی وکنترل پروژه
شرکت مهندسی وساختمان صنایع نفت – پالایشگاه فاز ۹ و ۱۹ عسلویه
– مدیربرنامه ریزی وکنترل پروژه
شرکت قدس نیرو – ایستگاههای تقویت فشارگازخط سراسری پنجم
– مدیریت بررسی ادعاها واضافه کاریها (قرارداد به صورت پیمان مدیریت)
موسسه حقوقی پروژه های صنعتی دکترعلی نجابت به نمایندگی ازطرف کارفرمای پتروشیمی کرمانشاه
– مدیریت تامین نیروی فنی وبرنامه ریزی و مشاورمدیرعامل (قرارداد به صورت پیمان مدیریت)
شرکت سازمند تصویه خانه پتروشیمی مبین
– مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه (قرارداد به صورت پیمان مدیریت)
شرکت پتروپارت پالایشگاه فاز ۱و ۷و ۸ عسلویه
– مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه (قرارداد به صورت پیمان مدیریت)
شرکت تکنیکان پالایشگاه فاز ۱و ۷و ۸ عسلویه
– مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه
شرکت دانشگران صنعت واحدپلی اتیلن سنگین پتروشیمی مارون ماهشهر
– مدیربرنامه ریزی وکنترل پروژه
شرکت محورسازان واحدپلی اتیلن سنگین پتروشیمی مارون ماهشهر
– کارشناس برنامه ریزی وکنترل پروژه
شرکت فرایند کاو – واحد پولی  A,B,C پتروشیمی تندگویان ماهشهر
– کارشناس برنامه ریزی وکنترل پروژه
شرکت ساتراپ فرازاصفهان – دفتراصفهان بخش برنامه ریزی پتروشیمی خوزستان و تندگویان ماهشهر

توانائی ها :

* پیاده سازی مدلهای استاندارد مدیریت پروژه.
* مدیریت و هدایت کارگاه های اجرایی.
* تأمین کلیه نیروهای مشاوره ای – فنی – برنامه ریزی برای پروژه  های EPC
* تهیه کلیه ادعاها- اضافه کاری ها – صورت وضعیت ها برای انواع پروژه های EPC .
* تهیه کلیه بانک های اطلاعاتی و برنامه های زمانبندی و کنترل هزینه برای انواع پروژه های EPC
* تهیه (WBS (Work Break Down Structure
* تهیه (PMS (Progress Measurement Sheet
* تهیه (R/W.R/M.R (Daily/Weekly/Monthly Report
* تهیه (WPA (Work Progress Appraisal
* تهیه  S-Curve
* مستند سازی پروژه

تخصص ها :

– آشنایی با نرم افزارهای برنامه ریزی ازقبیل PRIMAVERA-MS PROJECT و…
– آشنایی با نرم افزارهای ا طلاعاتی ازقبیل EXCEL – ACCESS و…
– آشنائی بااستانداردمدیریت پروژه PM-BOK

مدارک غیر دانشگاهی :

– دارای مدرک مدیریت پروژه از انجمن مدیریت پروژه ایران( IPMA )
– دارای مدرک PRIMAVERA-P1 ازشرکت مصورسازان پروژه

زبان خارجی :

– خواندن ونوشتن به زبان انگلیسی درحدی که بتواند نیازهای کاری مربوطه را پوشش دهد.
– خواندن و نوشتن به زبان ترکی به طورکامل.