مشخصات فردی و سوابق حرفه ای

نام و نام خانوادگی: محمدرضا شیخ بهایی

سال تولد: ۱۳۶۶

تحصیلات:کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات