مشخصات فردی و سوابق حرفه ای

 

نام و نام خانوادگی: دکترحسین نوریان 

آدرس وب سایت شخصی ایشان: www.hosseinnourian.com

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی مهندسی صنایع
 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
 • دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA)

عضویت در انجمن های علمی و صنفی

 • انجمن  مدیریت کیفیت ایران
 • انجمن  صنفی رایانه اصفهان
 • انجمن مهندسی صنایع ایران

مشاور و مدرس

 • مدیریت فرایندهای کسب و کار
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت ریسک سازمانی
 • استراتژی های بازاریابی و فروش
 • تعالی و مدیریت کیفیت

سمت های اجرائی فعلی و قبلی

 • مدیر دپارتمان مشاوره کسب و کار شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون
 • مدیر امور برنامه ریزی و توسعه سازمانی شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون
 • مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون
 • مدیر پروژه استقرار نظام مدیریت کیفیت در شرکت فولاد غرب آسیا
 • مدیر پروژه سیستم های مدیریت تکنولوژی و مطالعات بودجه و طرح کارخانه، مدیریت شایستگی و مدیریت ذینفعان در شرکت فولاد مبارکه
 • مدیر پروژه تدوین و بازنگری فرایندهای کسب و کار در شرکت های فولاد مبارکه،فولاد خوزستان، فولاد اکسین، فولاد خراسان، فولاد غرب آسیا و …
 • مشاور مدیریت استراتژیک در گروه صنعتی انتخاب
 • مشاور مدیریت استراتژیک و مدیریت کیفیت در شرکت اک-تک تکنولوژی
 • مدیر پروژهTICK ITو CMMI در شرکت ایریسا
 • مدیر کنترل پروژه شرکت پارس جویاب
 • مدیر پروژه های مدیریت کیفیت شرکت گروه مدیران کیفیت

گواهینامه های دریافتی

 • گواهینامه شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا EBCL ( European Business Competency License)
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته بر مبنای مدل BSC ( پالادیوم انگلستان )
 • گواهینامه برنامه ریزی پیشرفته مدیریت استراتژیک ( سازمان مدیریت صنعتی )
 • ممیزی و سر ممیزی نظام مدیریت کیفیت ISO 9000 ; 2004
 • سر ممیزی استاندارد ISO 10015
 • سر ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت در نرم افزار Tick IT
 • سر ممیزی سیستم های امنیت اطلاعات ( استاندارد BS 7799 و ISO 27001  )
 • کنترل آماری فرایند ، تجزیه و تحلیل صلاحیت سیستم های اندازه گیری ، بهبود مستمر کیفیت ، اندازه گیری بهره وری فرایند های سازمان ، طراحی آزمایشات صنعتی ، تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن ، تجزیه و تحلیل هزینه های کیفیت ، هدف گذاری سازمانی
 • متد های مدیریت پروژه OPM3 , Earned Value
 • مدیریت پروژه های نرم افزاری PJM
 • ITIL Fundamental and Advance

سوابق تدریس

 • مدیریت استراتژیک پیشرفته با رویکرد BSC
 • مدیریت پیشرفته فرایندهای کسب و کار
 • ارزیابی بلوغ فرایندی
 • تحلیل استراتژی های نوظهور
 • ارزیابی استراتژیک نشان تجاری
 • مدیریت ریسک سازمانی ISO 31000
 • تحلیل استراتژیک نشان تجاری
 • ارزش گذاری نشان تجاری ISO 10668
 • مبانی و الزامات ISO 9000 ، بهبود مستمر کیفیت ، کنترل آماری فرایند ، تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن ، تجزیه و تحلیل صلاحیت سیستم های اندازه گیری ، الزامات استاندارد Tick IT ، تجزیه و تحلیل هزینه های کیفیت ، طراحی آزمایشات صنعتی و …
 • الزامات استاندارد مدیریت بهره ور آموزشی ISO 10015
 • متدلوژی های مهندسی نرم افزار شامل CDM , CDM Fast track , RUP , SSADM
 • Software Quality management (ISO 9000-3, IEC 12207)
 • ERP
 • مدیریت پروژه با رویکرد PMBOK
 • نظام های مدیریت امنیت اطلاعات
 • مدیریت استراتژیک بر اساس روش اقیانوس آبی
 • شناخت پیشرفته فرایند
 • سیستم های اطلاعاتی پیشرفته MIS,ERP در مقطع DBA

مقالات ارائه شده در نشریات تخصصی

مقدمه ای بر استاندارد Tick IT در طراحی و توسعه نرم افزار، مدیریت تکنولوژی، بازاریابی محصولات فرهنگی و هنری،مدیریت شایستگی های سازمانی، فنون مذاکره موفق، استراتژی اقیانوس آبی، مدیریت ریسک سازمانی، مدیریت اثربخش تغییرات سازمانی، مدیریت اثربخش دانش سازمانی، چالش های فن آوری اطلاعات، راهبردهای کاهش پیچیدگی سازمانی، مدیریت بر مبنای فرایند، شخصیت شناسی مدیران، اندازه گیری عملکرد کارکنان، به اندازه، تحلیل جوانمرگی شرکتها، اکنون زنده باد ریسک، استراتژی خوب/استراتژی بد، تحلیل انعطاف پذیری سازمانی، تحلیل انطباق پذیری سازمانی،گونه شناسی تحلیل استراتژیک، شکست شرکت ها در اوج موفقیت، مدیریت تجربه مشتری، اشتباهات استراتژیک در کسب و کار، مدیران تخته گازی شمشیر زنان تنها، چرا تکنیک SWOT دیگر کارا نیست، چرا استراتژی های ما اثربخش نیست، آیا از کیفیت استراتژی های خود اطمینان دارید، ناتوانی در اجرای استراتژی ها، مزیت استراتژیک انعطاف پذیری سازمانی، استراتژی های کسب منفعت در شرایط رکود، استراتژی شکل دهی کلید سود آوری در بازار متلاطم، مزیت استراتژیک انطباق پذیری سازمانی، ذایقه ریسک سازمانی، هنر مزیت شناسی، تحلیل استراتژیک حاکمیت در هلدینگ، انتخاب استراتژیک برای کاهش ریسک پذیری کسب و کار

ارائه در همایش های ملی و بین الملل

 • سیستم های ERP (برنامه ریزی منابع سازمانی ) در دانشگاه صنعتی اصفهان
 • مدیریت پروژه های نرم افزاری ( دانشگاه رازی کرمانشاه )
 • QMS روشی برای ارتقا کیفیت و بهره وری در شرکت های تولید کننده نرم افزار (ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت)
 • نقش سیستم های اطلاعاتی در تعالی سازمانی EFQM ( کنفرانس سرامدی سازمانی )
 • مدیریت کیفیت نرم افزار ( Autocom 2007 )
 • مدل های بلوغ فرایندی نرم افزار (Autocom 2010)
 • مدیریت فرایند های سازمانی با استفاده از مدل های بلوغ( یازدهمین کنفرانس مدیران کیفیت)
 • مدیریت استراتژیک بر اساس روش اقیانوس آبی در شرکت های ICT (Autocom 2010)
 • مدیریت تکنولوژی کلید موفقیت سازمانها در استقرار موفقیت آمیز فناوری اطلاعات ( کنفرانس ملی کامپیوتر)
 • مدل بلوغ فرایندی مدیریت منابع انسانی People CMM ( پنجمین کنفرانس ملی توانمند سازی منابع انسانی)
 • پایش و اندازه گیری نشان تجاری – کنفرانس MAKE, KM Award 2016
 • مدیریت ریسک استراتژیک – دومین کنفرانس بین المللی مدیریت ریسک سازمانی

برخی از پروژه های انجام شده

 • مدیر پروژه مدیریت استراتژیک:

در شرکت های ایریسا ، اک تک تکنولوژی، آزمایشگاه اریترون، مهندسی پارس جویاب، گروه صنعتی انتخاب و …

 • مدیر پروژه مدیریت فرایندهای کسب و کار:

در شرکت های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد هرمزگان، فولاد غرب آسیا،فولاد اکسین خوزستان،فولاد خراسان،ایریسا،مهندسی پارس جویاب

 • مدیر پروژه استقرار نظام مدیریت کیفیت:

در شرکت های ایریسا، شاخص کنترل سپاهان، فولاد غرب آسیا، پیمان صنعت، شرکت مهندسین روهینا ،شرکت تولید قطعات لاستیکی جید، شرکت توان باطری ( اتمیک ) ،شرکت قطعه سازی سپاهان ،سخت افزا، ایران گداخت ،آزمایشگاه تشخیص طبی آریا، بیمارستان الزهرا  اصفهان ( بخش آزمایشگاه)، شرکت نرم افزاری اک-تک و …

 • مدیر پروژه طراحی و توسعه نرم افزار:

سیستم مدیریت تکنولوژی، سیستم مطالعات طرح و بودجه کارخانه، سیستم مدیریت ذینفعان و روابط عمومی، سیستم مدیریت تکنولوژی

 • مدیر پروژه مدیریت ریسک سازمانی :

سازمان حمل و نقل جاده ای استان یزد، شرکت توزیع برق مشهد و …