مشخصات فردی و سوابق حرفه ای

نام و نام خانوادگی: نوید مقتدری زاده

تاریخ تولد: ۱۳۶۵

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع