* نام دوره:  کارگاه آموزشی اصول تهیه و تدوین قراردادها

* نحوه ارائه: غیرحضوری

* طول دوره: ۸ ساعت

* مدرس: دکتر امیر حسین زمانی

* هزینه شرکت در دوره: ۴۰۰,۰۰۰ ریال

* هزینه درخواست گواهینامه پایان دوره: ۲۵۰,۰۰۰ ریال

 

شماره کارت موسسه جهت واریز وجه ثبت نام : ۰۲۲۶ ۰۰۰۴ ۸۳۷۰ ۵۸۵۹ به نام موسسه آموزش عالی آزاد برهان

شماره پیگیری وجه واریزی خود را به کارشناس موسسه اطلاع دهید، شماره تماس: ۰۳۱۹۵۰۲۱۰۱۰

40,000 هزار تومان افزودن به سبد خرید