* نام دوره: کارگاه آموزشی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین SCM

* نحوه ارائه: غیرحضوری

* طول دوره:  ۸ ساعت

* مدرس: جناب آقای دکتر محسن چشم به راه

* هزینه ثبت نام دوره: ۴۵۰,۰۰۰ ریال

* هزینه درخواست گواهینامه پایان دوره: ۲۵۰,۰۰۰ ریال

* جهت مشاهده بخشی از فیلم این کارگاه آموزشی بر روی تصویر زیر کلیک نمائید:


  • شماره کارت موسسه جهت واریز وجه ثبت نام : ۰۲۲۶ ۰۰۰۴ ۸۳۷۰ ۵۸۵۹ به نام موسسه آموزش عالی آزاد برهان

  • شماره پیگیری وجه واریزی خود را به کارشناس موسسه اطلاع دهید، شماره تماس: ۰۳۱۹۵۰۲۱۰۱۰

45,000 هزار تومان افزودن به سبد خرید