مشخصات فردی و سوابق حرفه ای

 

نام و نام خانوادگی :دکتر ایرج سلطانی

وضعیت تاهل: متاهل

تحصیلات: دانش آموخته رشته دکتری مدیریت DBA

 

سوابق تحصیلی :

 • دانش آموخته رشته دکتری مدیریت DBA
 • کارشناسی ارشد MBA
 • کارشناسی مدیریت بانکداری
 • عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران(IAA)
 • دارای مجوز بین المللی تدریس مدیریت از مایکروسافت

سوابق آموزشی (دانشگاه ها و …):

 • ۲۴ سال سابقه تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تدریس دروس کارشناسی ارشد و دکتری
 • برنامه ریزی استراتژیک
 • تئوریهای مدیریت
 • رفتار سازمانی
 • مدیریت منابع انسانی
 • سازماندهی و رهبری
 • روابط صنعتی
 • مدیریت استراتژیک

سوابق اجرایی ( سازمان ها، کارخانجات، شرکت ها و …):

 • انتخاب و استخدام
 • رئیس امور کارکنان شرکت فولاد مبارکه
 • عضو کمیته مدیریت و بهره وری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
 • مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد نجف آباد
 • مدیر آموزش، تحقیق و توسعه شرکت فولاد مبارکه
 • مشاغل فعلی : مدیر آموزش تحقیقات و توسعه منابع انسانی شرکت فولاد مبارکه
 • عضویت در کمیته مدیریت و بهره وری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به مدت ۴ سال
 • عضویت در هیأت تشخیص اداره کار به مدت ۵ سال
 • عضو انجمن مدیریت ایران
 • مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد نجف آباد به مدت ۴ سال
 • عضویت در هیأت های علمی مجلات و کنفرانس ها
 • طراحی نظام های منابع انسانی برای شرکت ها
 • مشاوره منابع انسانی برای شرکت ها و سازمانها
 • برگزاری بیش از ۵۰ مورد کارگاههای آموزشی مختلف در زمینه های نظام های منابع انسانی و تحول
 • پژوهشگر نمونه سال ۱۳۸۴
 • مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اصفهان
 • ارزیاب مدعو مقالات مجلات : مجله علوم اداری دانشگاه اصفهان و روانشناسی دانشگاه آزاد خوراسگان

سوابق پژوهشی (کتب،مقالات و …):

کتب تألیف شده:

۱-  طراحی و برنامه ریزی بلند مدت آموزش عالی در ایران ۱۴۰۰ ، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، ۱۳۷۸

۲-  روابط صنعتی در سازمانهای تولیدی، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، ۱۳۸۰

۳-  مدیریت عملکرد بسترساز پرورش منابع انسانی، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، ۱۳۸۱

۴-  نظارت آموزشی بسترساز بهبود کیفیت آموزشی، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، ۱۳۸۳

۵-  بهره وری منابع انسانی، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، ۱۳۸۴

۶-  بنیادهای کار تیمی با همکاری آقای محسن پورسینا، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، ۱۳۸۴

۷-  پیشگیری و درمان اعتیاد با همکاری آقایان حسن پالاهنگ و مسعود گوهری، اصفهان، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، ۱۳۸۴

۸-  پرورش منابع انسانی با رویکرد استاندارد مدار ، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، ۱۳۸۴

۹-  تعامل نیازسنجی و اثربخشی آموزش در سازمانهای یادگیرنده، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، ۱۳۸۵

۱۰-   الگوی جامع سرآمدی چهاربعدی با تأکید بر تعالی کارکنان، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، ۱۳۸۶

۱۱-  پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر به زبان ساده، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، ۱۳۸۶

۱۲-مبانی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، ۱۳۸۶

۱۳-  نیمرخ جدید استاندارد سرمایه گذاری روی کارکنان، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، ۱۳۸۶

۱۴-  گوهرها و درسهای مدیریتی، اصفهان ، انتشارات ارکان دانش ، ۱۳۸۷

۱۵-ابزارهای خودارزیابی و بهبود در مدیریت منابع انسانی ، انتشارات ارکان دانش ، ۱۳۸۷

۱۶-پرورش سرمایه های انسانی، ۱۳۸۹، انتشارات ارکان دانش، ۱۳۸۹

۱۷-الگوی سرآمدی اخلاقی ، انتشارات ارکان دانش، ۱۳۹۱

۱۸-مبانی تدوین استراتژی های منابع انسانی، انتشارات ارکان دانش ، ۱۳۹۲

۱۹-  تفکر استراتژیک بهتر آینده پژوهی ، انتشارات ارکان دانش ۱۳۹۳

 مقالات داخلی:

۱-بررسی راه‌های رشد صنعت و تکنولوژی از دیدگاه مسائل فرهنگی، مجموعه مقالات سمینار تکامل فرهنگ کار، اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان، مهرماه ۱۳۷۲٫

۲-توسعه منابع انسانی در شرکت فولاد مبارکه، فصلنامه علمی و تکنولوژی آهن و فولاد، شماره ۷، پاییز ۱۳۷۳٫

۳-برنامه‌ریزی آموزشی و جایگاه آن در مدیریت سازمان‌ها، فصلنامه تحول اداری، شماره۱۱، ۱۰، ۱۳۷۴٫

۴-توسعه مهارت‌ها، خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در آموزش‌های علمی و کاربردی، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره مسلسل ۱۳، ۱۳۷۴٫

۵ – تغییر و نوآوری، ضرورت شناخته شده در سازمان‌های اداری و صنعتی، مجله تحول اداری، شماره ۱۲، ۱۳، ۱۳۷۴٫

۶ – اندازه‌گیری میزان ذهنیت فلسفی مدیران، مجله تدبیر، شماره ۶۲، خرداد ۱۳۷۵٫

۷-نقش روابط انسانی در افزایش بهره‌وری سازمان‌های صنعتی، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره ۲۹، ۳۰ و ۱۳۷۵٫

۸-کار گروهی حاصل نگرش سیستمی در سازمان‌های تولیدی و صنعتی، مجله فولاد، شماره ۱۳، اردیبهشت ۱۳۷۵٫

۹-تکنولوژی و رفتار سازمانی، مجله فولاد، شماره ۱۳، فروردین ۱۳۷۵٫

۱۰-نقش مشاوره و مذاکره سازمانی در روابط صنعتی، مجله فولاد، شماره ۱۶، تیرماه۱۳۷۵٫

۱۱-تأثیر فرهنگ بر سیستم روابط صنعتی سازمان‌های صنعتی، مجله فولاد، شماره ۱۷، مردادماه ۱۳۷۵٫

۱۲-تأثیر شایعه بر سیستم روابط صنعتی سازمان‌های صنعتی (قسمت اول)، مجله فولاد، شماره ۲۱، ۱۳۷۵٫

۱۳-تأثیر شایعه بر سیستم روابط صنعتی سازمان‌های صنعتی (قسمت دوم)، مجله فولاد، شماره ۲۲، ۱۳۷۵٫

۱۴-نقش‌ آموزش در روابط صنعتی سازمان‌های تولیدی و صنعتی، مجله تدبیر، شماره ۶۹، دی‌ماه ۱۳۷۵٫

۱۵-سبک مدیریت بر مبنای کرامت انسانی و بهره‌وری، مجموعه مقالات، شیوه‌های عملی ارتقای بهره‌وری، مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۷۵٫

۱۶-مهارت‌‌های اثربخش برای مدیران مدارس، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره مسلسل ۱۵، ۱۳۷۵٫

۱۷-نقش توسعه منابع انسانی در تحقق برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی، فصلنامه مدیریت، شماره ۲۳، زمستان ۱۳۷۵٫

۱۸-خودباوری مدیران و اندازه‌گیری میزان آن، فصلنامه اقتصاد و مدیریت، شماره ۳۱، زمستان ۱۳۷۵٫

۱۹-راهبردهای تقویت وجدان کار در سازمان‌‌های صنعتی و تولیدی، مجله تعاون، شماره ۶۳، آذرماه ۱۳۷۵٫

۲۰-راهبردهای تقویت فرهنگ کار در سازمان‌های صنعتی و تولیدی، مجله فولاد، شماره ۲۳، ۱۳۷۵٫

۲۱-زمینه‌ها و مبانی تئوریک نظام ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت فولاد مبارکه، مجله آهن و فولاد، شماره ۹، بهار ۱۳۷۵٫

۲۲-نقش تعلیم و تربیت در تقویت وجدان کار و تعهد اجتماعی جوانان، اولین گردهمایی علمی کاربردی جوان، تعاون و تعهد اجتماعی، تهران، دی­ماه ۱۳۷۵٫

۲۳-پرورش منابع انسانی با نظام آموزش جامع، مجله تدبیر، شماره ۷۲، خردادماه ۱۳۷۶٫

۲۴-مهارت‌های‌کاربردی مورد نیاز معلمان مدارس، مجله اندیشه معلم، شماره۱، بهار۱۳۷۶٫

۲۵-مدیریت کار‌گروهی عملی در حلقه‌های‌کیفیت، مجله مدیریت، شماره‌۲۵، تابستان۱۳۷۶٫

۲۶-نقش تفویـض اختیار در توسعـه منابع انسانی، فصلنامه تحـول اداری، شمـاره ۱۶، مهرماه ۱۳۷۶٫

۲۷-مدیریت آموزش عالی به عنوان یک قلمرو حرفه‌ای و زیربنائی، مجله مدیریت، شماره ۲۶، پاییز ۱۳۷۶٫

۲۸-وجدان کار عامل پویایی نظام اداری، مجله کار و جامعه، شماره ۲۴٫

۲۹-نقش مدرسه در فرهنگ بهره‌وری، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره مسلسل ۱۶، زمستان ۱۳۷۶٫

۳۰ –اصل پیش‌بینی و آینده‌نگری، مجله تدبیر، شماره ۷۸، آذرماه ۱۳۷۶٫

۳۱ –اصول مدیریت برگرفته از فرهنگ عمومی (قسمت اول)، مجله مدیریت، شماره ۲۷، زمستان ۱۳۷۶٫

۳۲-مشاوره و مذاکره در روابط‌صنعتی، همایش سراسری مشاوره، تهران،۲۳و ۲۴‌ آذرماه ۱۳۷۶٫

۳۳ -نقش خلاقیت و خودباوری در بینش علمی، همایش بینش علمی، پژوهشکده تعلیم و تربیت، تهران، ۲۶ و ۲۷ مهرماه ۱۳۷۶٫

۳۴ –نقش توسعه منابع انسانی در نوآوری سازمان‌های آموزشی، همایش تغییر و نوآوری در مدیریت آموزشی، پژوهشکده تعلیم و تربیت، تهران، مردادماه ۱۳۷۶٫

۳۵ –اصول مدیریت برگرفته از فرهنگ عمومی (قسمت دوم)، مجله مدیریت، شماره ۲۸ و ۲۹، خرداد ۱۳۷۷٫

۳۶ –اصول مدیریت برگرفته از فرهنگ عمومی (قسمت سوم)، مجله مدیریت، شماره ۳۰،تیرماه ۱۳۷۷٫

۳۷ –اصول مدیریت برگرفته از فرهنگ عمومی (قسمت چهارم)، مجله مدیریت، شماره ۳۱، شهریور ۱۳۷۷٫

۳۸ –تعارض فردی در سازمان، مجله تدبیر، شماره ۸۳، تیرماه ۱۳۷۷٫

۳۹ –مهارت انسانی مدیران مدارس و اندازه‌گیری میزان آن، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش شماره مسلسل ۱۷، بهار ۱۳۷۷٫

۴۰-  کارگاه آموزشی اتاق تشریح مدیریت، مجله تدبیر، شماره ۸۶، مهرماه ۱۳۷۷٫

۴۱-نقش توسعه منابع انسانی در بهره‌وری سازمان‌ها، مجله مدیریت دولتی، شماره۳۹، بهار ۱۳۷۷٫

۴۲-آزمون اندازه‌گیری میزان تعارض فردی مدیران و کارکنان، مجله مدیریت، شماره ۳۳، دی‌ماه ۱۳۷۷٫

۴۳-استانداردگرایی مدیران و کارکنان، مجله تدبیر، شماره ۸۸، آذرماه ۱۳۷۷٫

۴۴-اندازه‌گیری استانداردگرایی مدیران و کارکنان، مجله مدیریت، شماره ۳۵، اسفندماه ۱۳۷۷٫

۴۵-  اندازه‌گیری مهارت انسانی مدیران و کارکنان، مجله مدیریت، شماره ۳۲، آبان‌ماه ۱۳۷۷٫

۴۶-الگوی پیشنهادی جهت خودسنجی مدیران، مجله مدیریت در آموزش و پرورش، شماره مسلسل ۲۰، زمستان ۱۳۷۷٫

۴۷-ضرورت خدمات مشاوره‌ای در سازمان‌های صنعتی و تولیدی، اولین همایش ملی سازماندهی خدمات مشاوره‌ای در کشور، شورای عالی جوانان، تهران، ۶ و ۷ بهمن‌ماه۱۳۷۷٫

۴۸-  راه‌های تقویت وجدان ‌کار در سازمان‌های دولتی، همایش روز کارمند، تهران ۱۳۷۵٫

۴۹-توسعه منابع انسانی و بهره‌وری، ششمین همایش مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ۲۲ تا ۲۴ اسفندماه ۱۳۷۷٫

۵۰ –بررسی موانع فرهنگی تحقیقات در کشور، اولین کنفرانس علمی بررسی مسائل پژوهشی کشور، تهران، ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۷٫

۵۱ – ارائه چهارچوب نظری جهت تدوین برنامه‌های بلندمدت آموزش عالی ایران ۱۴۰۰، مجله دانش مدیریت، شماره ۳۹، ۴۰، بهار ۱۳۷۷٫

۵۲ –مدیریت عملکرد زمینه‌ساز پرورش منابع انسانی، مجله تدبیر، شماره۹۲، خرداد ۱۳۷۸٫

۵۳ –مدیریت اخلاقی ضرورت امروز و فردای سازمان‌ها، مجله مدیریت، شماره ۳۵، اریبهشت ۱۳۷۸٫

۵۴ –نقش خدمات مشاوره‌ای در مؤسسات صنعتی و تولیدی، مجله تدبیر، شماره ۹۷، آبان‌ماه ۱۳۷۸٫

۵۵ –نقش برنامه‌ریزی منطقه‌ای در تهیه برنامه‌های توسعه، مجله مدیریت، شماره ۳۹، آبان و آذرماه ۱۳۷۸٫

۵۶ –پیامدهای برخاسته از تخلفات در سازمان‌های صنعتی و تولیدی بخش دولتی، مجله تدبیر، شماره ۹۹، دی‌ماه ۱۳۷۸٫

۵۷ -ارائه چهارچوب نظری برای طراحی و برنامه‌ریزی برنامه‌های میان مدت در افق پنج‌ساله، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره ۱۴۷ و ۱۴۸، آذر و دی‌ماه ۱۳۷۸٫

۵۸ – نقش پژوهش در مخاطب‌شناسی، مجله پیام مدیران، شماره ۹ و ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۷۸٫

۵۹ – نقش TPM در توسعه منابع انسانی، مجله مدیریت، شماره ۴۰ و ۴۱، بهمن و اسفندماه ۱۳۷۸٫

۶۰-  فرآیند عملی نظارت و راهنمایی تعلیماتی به مثابه قلمرو حرفه‌ای، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره مسلسل ۲۳ و ۲۴، پاییز و زمستان ۱۳۷۸٫

۶۱-  نقش آموزش و پرورش در تقویت وجدان و تعهد اجتماعی جوانان (قسمت اول)، ماهنامه رشد معلم، شماره ۶، اسفندماه ۱۳۷۸٫

۶۲- فرآیند پیچیده کاریابی درون سازمانی در سازمان‌های صنعتی و تولیدی، مجله تدبیر، شماره ۹۳ تیرماه ۱۳۷۸٫

۶۳- پیامدهای برخاسته از تخلفات اداری، همایش نظام اداری و توسعه، تهران ۱۷ و ۱۸ مردادماه ۱۳۷۸٫

۶۴- نقش برنامه‌ریزی منطقه‌ای در تهیه برنامه‌های توسعه، همایش دامغان و چشم‌اندازی به آینده، دامغان، ۱۰، ۱۱ آذرماه ۱۳۷۸٫

۶۵-قانون‌گرایی و بهداشت روانی، همایش نظم و دانش، تهران، ۲۱، ۲۲ دی‌ماه ۱۳۷۸٫

۶۶-  نقش راهنمایی تعلیماتی در ارتقای کیفیت آموزشی، مقاله برگزیده مسابقه مقاله‌نویسی نهضت سوادآموزی ۱۳۷۸٫

۶۷-نقش آموزش و پرورش در تقویت وجدان و تعهد اجتماعی جوانان (قسمت دوم)، ماهنامه رشد معلم، شماره ۷، فروردین ۱۳۷۹٫

۶۸-نقش و تأثیر قانون‌گرایی در بهداشت روانی جامعه، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره ۱۵۴ و ۱۵۳، خرداد و تیرماه ۱۳۷۹٫

۶۹-نقش توسعه منابع انسانی در اثربخشی تبلیغات بازرگانی، مجله مدیریت، شماره ۴۲٫ فروردین‌ماه ۱۳۷۹٫

۷۰- اندازه‌گیری میزان خلاقیت مدیران و کارکنان، مجله مدیریت، شماره۴۳، تیرماه۱۳۷۹٫

۷۱- نقش‌های دهگانه مدیران ارشد در سازمان‌ها، مجله‌تدبیر، شماره ۱۰۴، مردادماه ۱۳۷۹٫

۷۲-نقش توسعه منابع انسانی در امنیت شغلی، مجله تدبیر، شماره۱۰۱، اردیبهشت ۱۳۷۹٫

۷۳-نقش چرخش شغلی در توسعه منابع انسانی، مجله تدبیر، شماره۱۰۱، اردیبهشت ۱۳۷۹٫

۷۴-چارچوب نظری برای تدوین برنامه‌های بلندمدت آموزش عالی ایران در افق ۱۴۰۰، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره ۱۵۶ و ۱۵۷، مرداد و شهریور ۱۳۷۹٫

۷۵-  شاخص‌های کارکنان پرورش‌یافته، مجله تحول اداری، شماره ۱۵۶ و ۱۵۷، مرداد و شهریور ۱۳۷۹٫

۷۶-  بنیادهای مشارکت در نظام مدیریت و تصمیم‌گیری، مجله تدبیر، شماره ۱۰۷، آبان‌ماه ۱۳۷۹٫

۷۷-فرسودگی شغلی در مؤسسات صنعتی و تولیدی، با همکاری آقای عباس روحانی، مجله تدبیر، شماره ۱۰۹، دی‌ماه ۱۳۷۹٫

۷۸-  انسان از دیدگاه علوم رفتاری در سازمان، مجله مدیریت، شماره ۴۵، مهر و آبان‌ماه ۱۳۷۹٫

۷۹-  پیش‌نیازهای برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی، فصلنامه مطالعات مدیریت شماره ۲۷ و ۲۸، پاییز و زمستان ۷۹٫

۸۰-  راه‌کارهای تقویت خلاقیت در سازمان، اولین همایش خلاقیت و نوآوری در صنعت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ۱۵ دی‌ماه ۱۳۷۹٫

۸۱-  سیستم‌های پاداش‌دهی به کارکنان در سازمان‌ها با همکاری آقای عباس روحانی، مجله مدیریت شماره ۴۸، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۰٫

۸۲-  دستاوردهای فرهنگی پیاده‌سازی نظام مدیریت کیفیت فراگیر، مجله تدبیر، شماره ۱۱۲، خردادماه ۱۳۸۰٫

۸۳-نقش مدیریت در تخلفات اداری کارکنان سازمان‌های صنعتی و تولیدی، اولین گردهمایی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت صنایع و معادن، تهران ۳ شهریور ۱۳۸۰٫

۸۴-راه‌های عملی نهادی‌کردن فرهنگ تحقیقات در سازمان‌های صنعتی، دومین همایش بین‌المللی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، تهران، ۲ و ۳ دی‌ماه ۱۳۸۰٫

۸۵-  کیفیت‌گرایی مدیران و کارکنان، مجله تدبیر شماره ۱۱۷، آبان‌ماه ۱۳۸۰٫

۸۶-  بررسی وضعیت عملکرد افراد دارای شخصیت A و B، مجله مدیریت شماره ۵۳ و ۵۴ مهر و آبان ۱۳۸۰٫

۸۷-  اثربخشی آموزش در سازمان‌های صنعتی و تولیدی، مجله تدبیر، شماره ۱۱۹ دی‌ماه ۱۳۸۰٫

۸۸-نقش توسعه منابع انسانی در جلوگیری از تخلفات اداری، همایش سلامت نظام اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۲۴ و ۲۵ دی‌ماه ۱۳۸۰٫

۸۹-نقش آموزش و پرورش در تفکر مشارکتی جامعه، سومین همایش ملی نظام پیشنهادات، تهران، دانشکده مدیریت و جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، ۸ و ۹ اسفندماه ۱۳۸۰٫

۹۰-  راه‌کارهای غنی‌سازهای فرآیند روانی و اجتماعی بازنشستگی با همکاری آقای عباس روحانی، فصلنامه مدیریت دولتی شماره ۵۱، ۱۳۸۰٫

۹۱- نقش برنامه‌ریزی مدیران دانشگاهی در ارتقاء کیفیت، مجله رهیافت، شماره ۲۴، بهار و تابستان ۱۳۸۰٫

۹۲-  تهیه ابزاری برای ارزشیابی عملکرد در رابطه با منابع انسانی سازمان‌های تولیدی و صنعتی، اولین همایش سراسری نقش روانشناسی صنعتی و سازمانی در بهره‌وری، اصفهان، دانشگاه آزاد خوراسگان، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۱٫

۹۳-  لزوم جایگزینی استراتژی انتخاب واحد نمونه بجای کارمند نمونه مجله تدبیر، شماره ۱۲۲، خردادماه ۸۱ .

۹۴-   نگرش مدیریت بر مبنای کرامت انسانی، مجله مدیریت شماره ۶۵، سال ۸۱٫

۹۵-  نقش مدیریت در تخلفات اداری، مجله تدبیر، شماره ۱۲۶، سال ۸۱٫

۹۶-  نقش نظام آموزش و پرورش در نهادینه کردن تفکر مشارکتی، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، بهار و تابستان ۱۳۸۱٫

۹۷-  نقش الگـوبـرداری در بهبود مدیریـت، مجله مدیریـت، شماره ۶۴ ـ۶۳، مـرداد و شهریور ۸۱ .

۹۸-  نگاهی به نقش توسعه منابع انسانی در سلامت نظام اداری، مجله تحول اداری، شماره ۳۵ و ۳۶، بهار و تابستان ۱۳۸۱٫

۹۹-   نقش روابط عمومی در سازمان‌های برتر، نشریه افرا، شماره چهارم، بهمن، ۱۳۸۱٫

۱۰۰-  مدیریت بر تفاوت‌های فردی کارکنان، با همکاری آقای عباس روحانی مجله مدیریت، شماره ۶۸ و ۶۷، آذر و دی ۱۳۸۱٫

۱۰۱-  استرس‌پذیری مدیران و کارکنان، مجله تدبیر، شماره ۱۲۹ دی‌ماه ۱۳۸۱٫

۱۰۲-اندازه‌گیری میزان استرس‌پذیری مدیران و کارکنان، مجله مدیریت، بهمن و اسفند شماره ۷۰ـ۶۹ سال ۱۳۸۱٫

۱۰۳-سمینار نقدی بر طرح تکریم ارباب‌رجوع، پنجمین گردهمایی انجمن فرهنگی روابط عمومی‌های استان اصفهان ۲۳/۵/۸۲٫

۱۰۴-مدیریت بر فرآیند حوادث، مجله تدبیر، شماره ۱۳۱، فروردین ۸۲٫۱۹ـ نقش ورزش در توسعه منابع انسانی و ارتقاء کیفیت کار صنعتی، همایش ملی صنعت و ورزش ۲۷/۷/۸۲ تهران، آکادمی ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران.

۱۰۵-کاربرد سبک‌های رهبری در مدیریت مقاطع تحصیلی، مجله مدیریت، شماره ۷۵ و ۷۶، مرداد و شهریور ۱۳۸۲٫

۱۰۶-چرخه مدیریت بهبود بهره‌وری در سازمان‌های تولیدی، مجله تدبیر، شماره ۱۳۵، مرداد ۱۳۸۲٫

۱۰۷-مدیریـت بر فرآیند‌ روانی و اجتماعی اعتیاد در مؤسسـات‌ صنعتـی‌ و ‌تولیـدی اولین همایش بزه‌کاری و بزه‌دیدگان، دانشگاه آزاد خوراسگان، ۳۰/۷/۸۲ و ۱/۸/۸۲٫

۱۰۸-ویژگی‌های مدیران خلاق صنعتی و تولیدی، مجله خلاقیت‌شناسی و کارآفرینی، شماره دهم، ۱۳۸۲٫

۱۰۹-برنامه تلویزیونی زنده جوان، آگاهی و توسعه، سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکزاصفهان، مورخ ۱۷/۱۰/۸۲ ساعت ۳۰/۵ لغایت ۷ عصر.

۱۱۰-مدیریت بر شاخص‌های منابع انسانی در سازمان، مجله مدیریت، شماره ۸۰-۷۹، سال ۱۳۸۲٫

۱۱۱- راه‌کارهای تقویت خلاقیت در سازمان، مجله تدبیر، شماره ۱۴۱، بهمن ۱۳۸۲٫

۱۱۲-نقش خدمات مشاوره‌ای در توسعه منابع انسانی سازمان‌های تولیدی، چهارمین همایش ملی سازماندهی خدمات روان‌شناسـی و مشاوره‌ای سازمان ملی جوانـان ۶ و ۷ دی‌ماه ۱۳۸۲٫

۱۱۳-الگوی پویای ارزیابی اثربخشی آموزش‌های سازمانی، فصلنامه مدیریت فردا، شماره۲، تابستان ۱۳۸۲٫

۱۱۴-نقش نظام مدیریت کیفیت فراگیر T.Q.Mدر اثربخشی آموزش و یادگیری، همایش منطقـه‌ای مدیریـت کیفیـت فراگیـر در آموزش، دانشگاه آزاد واحد رودهـن ۳۰ بهمن ۱۳۸۲٫

۱۱۵-نقش توسعه منابع انسانی در کارآیی و اثربخشی فرآیند تولید، فصلنامه احیاء، شماره پنجم، پاییز ۱۳۸۲٫

۱۱۶-برنامه تلویزیونی زنده خودباوری و جوان، سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز اصفهان ۲۶/۱۱/۸۲ ساعت ۱۵/۵ لغایت ۷ عصر.

۱۱۷-برنامه تلویزیونی زنده، نقش ورزش در سلامت جوان و خانواده، سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز اصفهان، مورخ ۲۴/۱۲/۸۲ ساعت ۵ لغایت ۷ عصر.

۱۱۸-خلاقیت: ضرورت دائمی سازمان‌ها، مجله خلاقیت‌شناسی و کارآفرینی، شماره سوم، زمستان ۱۳۸۲٫

۱۱۹-نقش آموزش کارکنان در ترویج فرهنگ تکریم، مجله تحول اداری، شماره ۴۱ و ۴۲، زمستان ۱۳۸۲٫

۱۲۰-برنامه تلویزیونی زنده، نقش گفت و شنود مؤثر والدین در تربیت جوانان سیمای جمهوری اسلامی ایران ایران مرکز اصفهان ۳/۳/۸۲٫

۱۲۱-نقش نظام مدیریت کیفیت فراگیر (T.Q.M)در ارائه خدمات آموزشی سازمان، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت فراگیر (T.Q.M) و تجارت جهانی تهران ۳۰ و ۳۱ شهریور ۱۳۸۳٫

۱۲۲-مدیریت کیفیت فراگیر در نظام آموزش عالی و نقش آن در تولید علم، همایش سراسری نهضت تولید علم، جنبش نرم‌افزاری و آزاداندیشی، دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد، ۲۰ مهرماه ۱۳۸۳٫

۱۲۳- منطق‌ گرایی مدیران و چگونگی ارزیابی آن، مجله اطلاعات سیاسی، اقتصادی، شماره ۲۰۰ـ۱۹۹، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۳٫

۱۲۴-مدیریت بر فرآیند رضایت شغلی کارکنان، مجله مدیریت، مرداد و شهریور شماره ۸۸ـ۷۸، ۱۳۸۳٫

۱۲۵-  محیط کار و انسان بهره‌ور، مصاحبه مجله تدبیر شماره ۱۴۶، تیر ۱۳۸۳٫

۱۲۶-نقش توسعه منابع انسانی در کارآیی و اثربخشی فرآیندهای سازمانی، مجله مدیریت فردا، شماره ۳ و ۴، پاییز و زمستان ۱۳۸۲٫

۱۲۷-مدیریت عملکرد و ساز و کارهای اجرایی آن در تولید کیفیت، مجله مطالعات مدیریت شماره ۴۱ و ۴۲ بهار و تابستان ۱۳۸۳٫

۱۲۸-نقش خدمات مشاوره‌ای در توسعه منابع انسانی، مجله مدیریت شماره ۹۰ـ۸۹، مهر و آبان ۱۳۸۳٫

۱۲۹-رویکرد فرآیندی، تعاملی در اثربخشی آموزش‌های سازمان‌های صنعتی و تولیدی، همایش نقش آموزش در صنعت، ۱۲/۹/۸۳، تهران، ایران‌خودرو.

۱۳۰-نقش الگوی تعالی قابلیت کارکنان در توسعه منابع انسانی Pcmm، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت (پذیرش پوستری) ۳ـ۱، دی‌ماه ۱۳۸۳، تهران.

۱۳۱-راه‌کارهای عملی نهادینه‌کردن فرهنگ صنعتی، مجله تدبیر، شماره ۱۵۲، دی‌ماه ۱۳۸۳٫

۱۳۲- نقش مدیریت زنجیره تأمین در کسب مزیت رقابتی سازمان‌های تولیدی، اولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تأمین، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، انجمن لجستیک ایران، ۲۶ و ۲۷ بهمن ۱۳۸۳٫

۱۳۳-رابطه ابعاد چهارگانه پدیده سرایت (سرریزشدن در حیطه‌های کار، خانواده با منابع و موانع سازمانی، خانوادگی و ویژگی‌های فردی) مشترک با لیلا کریمی، ابوالقاسم نوری، اصغر آقایی) مجله دانش و پژوهش در روانشناسی / فصلنامه دانشگاه آزاد خوراسگان، بهار و تابستان ۱۳۸۳٫

۱۳۴-نقش استاندارد ISO 10015 در ارتقاء کیفیت آموزش، مجله مدیریت شماره ۹۲ ـ ۹۱، آذر و دی ۱۳۸۳٫

۱۳۵-نقش هسته‌های تحقیقاتی پارک‌ها، فن‌آوری در ترویج فرهنگ تحقیقات و ارتباط صنعت و دانشگاه، دومین همایش پارک‌ها و مراکز رشد علم و فن‌آوری ایران، مشهد، پارک علم و فن‌آوری خراسان، ۱۱ تا ۱۳ اسفندماه ۱۳۸۳٫

۱۳۶-خودرهبری و ارزیابی میزان آن، مجله مدیریت، شماره۹۴و۹۳، بهمن و اسفند۱۳۸۳٫

۱۳۷-تعیین حوزه‌های نیازمند بهبود و ارائه راهکارهای بهبود براساس مدل ارزیابی(E.F.Q.M) در شرکت توزیع برق اصفهان با همکاری مهندس کرم سیچانی، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت سرآمدی، گروه مشاوران مدیریت سرآمدی، تهران ۱۸ و ۱۹، اسفندماه ۱۳۸۳٫

۱۳۸-  چقدر از شغل خود راضی هستید؟ پیام کیفیت، سال اول، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران استان اصفهان ۱۴/۱/۸۴ ساعت ۵ تا ۶ عصر.

۱۳۹-برنامه تلویزیونی زنده جوان امروز (برنامه‌ریزی) قسمت دوم، صدا و سیمای جمهوری سلامی ایران واحد اصفهان ۲۸/۱/۸۴٫

۱۴۰-برنامه تلویزیونی زنده جوان امروز (برنامه‌ریزی) قسمت سوم، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران واحد اصفهان ۴/۲/۸۴٫

۱۴۱-اندازه‌گیری میزان تحول‌پذیری سازمان‌ها، مجله مدیریت شماره ۹۶ـ۹۵، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۴٫

۱۴۲-نقش الگوی تعالی قابلیت کارکنان در توسعه منابع انسانی و استقرار مدیریت عملکرد، دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران، ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۴٫

۱۴۳-نقش چرخش شغلی در بهره‌وری منابع انسانی سازمان‌های صنعتی و تولیدی، همایش منطقه‌ای بهره‌وری در سازمان‌ها و راه‌کارهای عملی جهت افزایش آن، دانشگاه آزاد مبارکه، سوم خرداد ۱۳۸۴٫

۱۴۴-نقش مدیریت کیفیت فراگیر، در پیشگیری از بحران‌های سازمانی، مجله تدبیر، شماره ۱۵۵، فروردین ۱۳۸۴٫

۱۴۵-سازوکارهای استقرار شایسته سالاری در سازمان‌های صنعتـی و تولیدی، اولیـن همایش ملی توسعه شایسته سالاری در سازمان‌ها، جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران، ۱۲ و ۱۳ تیرماه ۱۳۸۴٫

۱۴۶-نقش استانـدارد iipدر توسعه منابع انسانی و کسب مزیـت رقابتی سازمان‌های صنعتی و تولیدی، ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیران کیفیت، تهران، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹/۴/۸۴٫

۱۴۷-نقش الگوی جامع نیازسنجی در اثربخشی آموزش­های صنعتی و تولیدی، اولین همایش علمی و کاربردی توسعه منابع انسانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران، ۷ مهر ۱۳۸۴ تهران.

۱۴۸-ارائه الگوی پویای ارزیابی رشد اجتماعی و مسئولیت­پذیری دانش­آموزان، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، بهار و تابستان ، پائیز و زمستان ۱۳۸۳ (شماره ۳۷ و۳۸ و ۳۹ و ۴۰).

۱۴۹-نقش کارکنان دانشگر در توسعه پایدار، پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ۱ و۲ آذرماه ۱۳۸۴، سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی.

۱۵۰-تجربه نقش الگوی جامع نیازسنجی در اثربخشی آموزش­های مهارتی کارکنان سازمانهای صنعتی وتولیدی (شرکت فولاد مبارکه)، ششمین همایش عرصه یادگیری، مشهد، ۲۵ و ۲۶ آبان­ماه ۱۳۸۴٫

۱۵۱-نقش توسعه منابع انسانی در بهره­وری سازمانهای صنعتی و تولیدی، نخستین همایش ملی بهره­وری و توسعه، تبریز، نیمه دوم آبان­ماه ۱۳۸۴٫

۱۵۲-  اندازه­گیری میزان گروه­گرایی مدیران و کارکنان سازمانها، مجله تدبیر، شماره ۱۶۲، آبان­ماه ۸۴٫

۱۵۳-نقش نظام مدیریت کیفیت فراگیر در بهبود فرآیندهای سازمانی، کارگاه آموزشی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت فراگیر و تجارت جهانی، تهران ۱۵ و ۱۶ آذرماه ۱۳۸۴٫

۱۵۴-بررسی زمینه­های ساختاری و انسانی استقرار و پیاده­سازی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، با همکاری آقای موسویان، ارائه شفاهی، تهران ۲۹/۹/۸۴ لغایت ۱/۱۰/۸۴٫

۱۵۵-نقش الگوی جامع تعاملی نیازسنجی آموزشی در توسعه مدیران سازمانهای تولیدی، پذیرش پوستری، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران ۲۹/۹/۸۴ لغایت۱/۱۰/۸۴٫

۱۵۶-  مصاحبه با مجله اندیشه مدیران در مورد منابع انسانی، شماره هشتم، آبان ۱۳۸۴٫

۱۵۷-کاربرد اصول هوشین کانری در اجراء و کنترل استراتژی­ها، اولین همایش ملی مدیریت استراتژیک در سازمانهای استراتژی محور ، اول اسفند ۱۳۸۴٫

۱۵۸-  نقش پارادایم مدیریت دانش در استقرار سازمان یادگیرنده، دومین کنفرانس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTM، ۲۰۰۶، پذیرش پوستری، ۱ و ۲ اسفند ۱۳۸۴٫

۱۵۹-نقش منابع انسانی هوشمند ودانشگر در ورود به تجارت جهانی، اولین کنفرانس بین­المللی سازمانهای پیشرو و حضور در فضای تجارت جهانی، تهران، سالن همایش­های رازی ۱ و۲ خرداد ۱۳۸۵٫

۱۶۰-طراحی الگوی جامع توسعه مدیران در سازمانهای تولیدی و صنعتی، هفتمین همایش عرصه یادگیری ۳۱/۳ و ۱/۴/۸۵، مؤسسه مطالعات و بهره­وری منابع انسانی.

۱۶۱-نقش کارکنان در اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد، مجله مدیریت، شماره ۱۰۸ و۱۰۷، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۵٫

۱۶۲-نقش رهبری در ارتقاء عملکرد کارکنان دانشگر در سازمانهای یادگیرنده، اولین همایش ملی مدیریت و رهبری سازمانی، ۶ و ۵ تیرماه ۱۳۸۵، تهران، سازمان ایرانی مجامع بین­المللی.

۱۶۳-رهبری اثربخش کار تیمی عملیاتی درسازمانهای سرآمد، سومین کنفرانس بین­المللی مدیریت سرآمدی ۱۱ و ۱۲ تیرماه ۱۳۸۵، تهران هتل المپیک.

۱۶۴-نقش رهبری اثربخش در راهبری استراتژیک تغییر و تحول سازمانی، هفتمین کنفرانس بین­المللی مدیران کیفیت، ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ تیرماه ۱۳۸۵، تهران، سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی

۱۶۵- ساز و کارهای ایجاد همبستگی ملی و مشارکت عمومی به عنوان بسترساز نظام پیشنهادات، پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادات (چاپ) ۲۰ و ۲۱ شهریور ماه ۱۳۸۵ تهران.

۱۶۶-نقش استراتژی واحدهای خودگردان در کسب سودآوری و رقابت، مجله مدیریت، مرداد و شهریور ۱۳۸۵

۱۶۷-پیاده سازی استاندارد توسعه گر کارکنان و نقش آن دراثربخشی فرآیند مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمانهای تولیدی سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی، تهران ، ۱۳ و ۱۴/۹/۸۵٫

۱۶۸-نقش ممیزی مدیریت عملکرد در دستیابی به حوزه‌ی بهبود، مجله مدیریت ، شماره ۱۱۳ و ۱۱۴ مهر و آبان سال ۱۳۸۵٫

۱۶۹-برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای صنعتی (سخنرانی) همایش یک روزه، صنعت و دانشگاه، حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان، چهارشنبه ۲۷/۱۰/۸۵٫

۱۷۰-نقش آموزش اثربخش در تعالی و بالندگی مدیریت سازمان، ویژه نامه چهارمین نمایشگاه پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان، ۲۵ تا ۲۷ دی ماه ۱۳۸۵٫

۱۷۱- تفکر استراتژیک مدیران زیربنای تحول وتعالی سازمانها، دومین همایش ملی مدیریت استراتژیک در سازمانهای استراتژی محور ، تهران ۳ و ۴ بهمن ماه سال ۱۳۸۵ شرکت کیفیت ساز (محل سالن همایش های مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام).

۱۷۲- استاندارد توسعه گر کارکنان در مدیریت منابع انسانی ، مجله تدبیر، شماره ۱۷۷، بهمن ماه ۸۵٫

۱۷۳-مدیریت راه اندازی ضرورت فراموش شده در مؤسسات صنعتی و تولیدی، مجله اقتصاد و مدیریت شماره ۷۱، زمستان ۱۳۸۵٫

۱۷۴-الگوی تلفیقی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی، اولین کنفرانس مدیریت استراتژیک ۵ و۶ اسفندماه ۱۳۸۵، تهران ، هتل المپیک.

۱۷۵-نقش منابع انسانی در سیاست گذاری و اجرای استراتژی شرکت ها (مصاحبه) نشریه منابع انسانی سال دوم شماره پنجم ، اسفند ۱۳۸۵٫

۱۷۶- از اندیشه تا یک دنیا عمل ، مجله مدیریت شماره ۱۱۸-۱۱۷، بهمن واسفند ۱۳۸۵٫

۱۷۷-ارائه مدل توسعه دهنده منابع انسانی هشتمین همایش عرصه یادگیری مؤسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی اراک ۲۳ و ۲۴ خردادماه ۱۳۸۵٫

۱۷۸-  تأثیر تمرینات جسمانی هوازی در سلامت جسمی و روانی مدیران شرکت فولاد مبارکه با همکای حسن پالاهنگ و اکرم سلطانی، فصلنامه آهن و فولاد سال اول ، شماره اول زمستان ۱۳۸۵٫

۱۷۹-نقش الگوی برداری در ارتقاء اثربخشی فرآیند مدیریت و توسعه منابع انسانی ، فصلنامه مدیریت فردا، شماره ۱۳ و ۱۴ ، بهار و تابستان ۱۳۸۵٫

۱۸۰-ارائه الگوی پویا وعملیاتی ارزیابی اثربخشی آموزش های علمی و کاربردی فصلنامه آهن وفولاد، شماره اول زمستان ۱۳۸۵، شرکت فولاد مبارکه اصفهان.

۱۸۱-ساز و کارهای ایجاد همبستگی ملی و مشارکت عمومی به عنوان بسترساز نظام پیشنهادات ، پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادات (چاپ) ۲۰ و ۲۱ شهریور ماه ۱۳۸۵ تهران.

۱۸۲-پیاده سازی الگوی جامع سرآمدی کارکنان ، دومین همایش ملی طرح ریزی مسیر سرآمدی با رویکرد EFQM تهران، هتل المپیک ۸ و ۹ خرداد ۱۳۸۶٫

۱۸۳- نقش رویکردهای انسانی درارگونومی و افزایش بهره وری منابع انسانی ، اولین سمینار تخصصی مهندسی فاکتورهای اساسی دانشگاه آزاد نجف آباد، ۱۳۸۶٫

۱۸۴-نقش استاندارد سرمایه گذاری روی کارکنان در تعالی و پرورش کارکنان سازمانهای تولیدی (ویرایش جدید) اولین کنفرانس مدیران آموزش سازمانهای تولیدی و خدماتی ۳۰ و ۳۱/۳/۸۶ ، تهران ، هتل المپیک.

۱۸۵- نقش الگوی جامع چهاربعدی سرآمدی در بهبود کیفیت و عملکرد سازمانی، چهارمین کنفرانس مدیریت سرآمدی تهران ۲۶ و ۲۷/۳/۸۶ هتل المپیک تهران.

۱۸۶-نقش الگوی جامع کاربردی حل مسأله در بهبود کیفیت تحول و یادگیری سازمانی، هشتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت ۲۴، ۲۵ و ۲۷ و تیر ماه ۸۶، تهران، سالن همایش های رازی.

۱۸۷-نقش استاندارد سرآمدی در بهبود عملکرد سازمانی ، مجله مدیریت ، شماره ۱۲۲ و ۱۲۱ خرداد و تیر ۱۳۸۶

۱۸۸-مروری بر فن کیفیت خدمات مجله تدبیر شماره ۱۸۴ ، شهریور ۸۶

۱۸۹-نقش استاندارد سرمایه گذاری روی کارکنان در تعالی و پرورش کارکنان سازمانهای تولیدی، مجله آهن و فولاد، شماره ۲ ، بهار ۱۳۸۶

۱۹۰-بررسی تاثیر مهارت اساسی سرپرستان شیفت بررضایت کارکنان شرکت فولاد مبارکه، مجله آهن و فولاد، شماره ۴، پائیز ۸۶

۱۹۱-نقش بسترهای چند بعدی پرورش خلاقیت کارکنان در جهانی سازی سازمانهای ایرانی، مجله مدیریت فردا، شماره ۱۷ ، سال ۱۳۸۶

۱۹۲-نقش مدیران عملیاتی در پرورش و بالندگی سرمایه های انسانی، اولین کنفرانس بین المللی شکوفایی سرمایه های انسانی، ۸ خرداد ۱۳۸۷، منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی

۱۹۳-مولفه های یکپارچه سازی و توسعه نظام کارراهه شغلی در شرکت فولاد مبارکه، مجله آهن و فولاد، شماره ۵ ، زمستان ۱۳۸۶

۱۹۴-نقش مدیریت زنجیره تامین در پویایی نظام آموزش سازمانهای تولید، دومین کنفرانس مدیران آموزش، ۳۱-۳۲ خرداد ۱۳۸۷، هتل المپیک تهران

۱۹۵-نقش پارادایم مدیریت اخلاقی در سرآمدی سازمانی و توسعه پایدار، اولین کنفرانس بین المللی اخلاق حرفه ای در مسیر پیوستن به WTO ، تهران، ۱۱ و ۱۲ تیر ۱۳۸۷

۱۹۶-مهارت ها و شایستگی های مورد نیاز مدیران فرهنگی برای توسعه فرهنگ و هنر، همایش ملی توسعه و تحول در فرهنگ و هنر، تهران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ۳۱ تیر و ۱ مرداد ۱۳۸۷

۱۹۷-  بررسی تاثیر مهارت اساسی سرپرستان شیفت بررضایت کارکنان شرکت فولاد مبارکه، مجله آهن و فولاد، شماره ۴ پائیز ۸۶

۱۹۸-نقش مدیریت زنجیره تامین در پویایی نظام آموزش سازمانهای تولیدی، دومین کنفرانس مدیران آموزش، ۳۱-۳۲ خرداد ۱۳۸۷، هتل المپیک تهران

۱۹۹-نقش رویکرد چرخش شغلی در توانمندسازی سرمایه های انسانی سازمانهای صنعتی و تولیدی، نخستین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی، ۲۷و۲۸ ۱۳۸۶، هتل المپیک تهران.

۲۰۰-نقش مدیریت کیفیت فراگیر در خدمات دولتی، همایش مدیریت دولتی و مشارکتهای خصوصی، ۵ مرداد ۱۳۸۶، گروه مدیریت دانشگاه آزاد خوراسگان.

۲۰۱-ارائه الگوی همسوئی استراتژیهای منابع انسانی با استراتژیهای سازمان، با همکاری دکتر علی شائمی و مسعود عابدیان، ماهنامه آهن و فولاد، شماره ۳، تابستان ۱۳۸۶٫

۲۰۲-چالش های خصوصی سازی در بعد مدیریت منابع انسانی، نهمین همایش عرصه یادگیری، ۱۰ و ۱۱ بهمن ۱۳۸۶، اصفهان.

۲۰۳-نقش استاندارد IWA2 در بهبود فرایند آموزش، مجله مدیریت، شماره۱۲۷و۱۲۸، آذر و دی ۱۳۸۶٫

۲۰۴-تعیین میزان بلوغ و اثربخشی مدیریت سرمایه های انسانی شرکت فولاد مبارکه، دومین کنفرانس مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی، ۱و۲ اسفند ۱۳۸۶، تهران، ایمیدرو.

۲۰۵-نقش مدیریت کیفیت در جلوگیری از بحرانهای سازمانی، سومین کنفرانس مدیریت بحران، ۲۸و۲۹ بهمن ۱۳۸۶، تهران.

۲۰۶-نقش خدمات مشاوره ای در توسعه منابع انسانی سازمانهای تولیدی، اولین کنگره دو سالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی، ۱۸و۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷، دانشگاه اصفهان.

۲۰۷-سازو کارهای ایجاد همسوئی ملی و مشارکت عمومی بعنوان بستر ساز تحقق سند چشم انداز ۲۰ ساله، سومین کنفرانس بین المللی سازمانهای پیشرو و حضور در فضای تجارت جهانی WTO، ۲۷و۲۸ خرداد سال ۱۳۸۷، هتل المپیک تهران.

۲۰۸-بررسی و شناسائی تاثیر عوامل ضد انگیزه موثر در کاهش رضایت شغلی کارکنان شرکت فولاد مبارکه، چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، تهران، ۲و۳ تیرماه ۱۳۸۷٫

۲۰۹-ارائه الگوی تعالی و بالندگی کیفیت آموزش در سازمانهای تولیدی، مجله مدیریت ۱۳۳و۱۳۴، خرداد و تیر ۱۳۸۷٫

۲۱۰-ارائه الگوی جامع عملیاتی برون سپاری بعنوان بسترساز برون سپاری آموزش در سازمانهای صنعتی و تولیدی.

۲۱۱-ساز و کارهای توانمندسازی سرمایه های انسانی ، دومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی، ۵ و ۶ آذرماه ۱۳۸۷ ، تهران ، هتل المپیک.

۲۱۲-تعیین میزان بلوغ و اثربخشی مدیریت سرمایه های انسانی در شرکت فولاد مبارکه مجله پژوهشهای مدیریت، (علمی و پژوهشی) شماره ۸۳ ،‌زمستان ۱۳۸۸

۲۱۳- تعیین عوامل موثر در شادکامی کارکنان شرکت فولاد مبارکه ، مجله علمی و پژوهشی جامعه شناسی کاربردی ، شماره ۳۳،‌بهار ۱۳۸۸ (با همکاری دکتر نشاط دوست، دکتر کلانتری، مهرابی، پالایشگاه و…)

۲۱۴-ساختار هنجاریابی و سنجش روایی و پایایی پرسشنامه سلامت ذهن، مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران (علمی و پژوهشی)

۲۱۵-بررسی زمینه های ساختاری و مدیریتی یکپارچه سازی استراتژی های منابع انسانی با استراتژی های سازمان درشرکت فولاد مبارکه، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک ۲۶ و ۲۷ دی ماه ۱۳۸۸، مرکز همایش های رازی

۲۱۶-ارائه الگوی عملیاتی اندازه گیری میزان همسوسازی دارایی های دانشی سازمان با اهداف استرات‍ژیک با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش ، ۱۰ و ۱۱ بهمن ماه ۱۳۸۸ سالن همایش های رازی

۲۱۷- ارائه الگوی چهاربعدی اندازه گیری همسویی استراتژی های کلان شرکت ، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران ، هتل المپیک ۱۹ و ۲۰ آبان ماه ۱۳۸۸

۲۱۸-ارائه الگوی جامع ارزیابی و پایش نظام و فرآیند آموزش سازمانی، اولین کنفرانس بین المللی مدیران آموزش ، تهران، سالن همایش های صدا و سیما ۲۸ و ۲۹ مهرماه ۱۳۸۸

۲۱۹-هوش شش گانه ، ابزار رهیری هوشمند، مجله تدبیر، شماره ۲۱۰، آبان ۱۳۸۸

۲۲۰-ساز و کارهای پیاده سازی شایسته سالاری در سازمانهای صنعتی و تولیدی ، مجله مدیریت ، شماره ۱۴۷-۱۴۸، مرداد و شهریور ۱۳۸۸

۲۲۱-ارائه الگوی عملیاتی جانشین پروری و توانمندسازی سرمایه های انسانی ، سومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی، بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران، تهران، هتل المپیک ، ۲۴ و ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸

۲۲۲-نقش و جایگاه نظارت و ارزیابی اثربخشی آموزشی در استانداردهای ملی و بین المللی با تأکید بر استاندارد سرمایه گذاری روی کارکنان، سومین کنفرانس مانیتورینگ و توسعه آموزش در سازمانها ، ۲۲ و ۲۳ آذرماه ۱۳۸۸

۲۲۳-ساز و کارهای توانمندسازی و مدیریت سرمایه های انسانی ، فصلنامه آهن و فولاد، شماره هفتم ، تابستان ۱۳۸۸ با همکاری دکتر ایرج مهدوی و قاسمعلی سلمانی

۲۲۴-نقش کار تیمی عملیاتی در بهره وری و بهبود عملکرد کارکنان ، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت

بهره وری و کیفیت در نگرش جهانی شدن ۷ و ۸ بهمن ماه ۱۳۸۷ (وزارت صنایع و معادن) کنفرانس برون سپاری

۲۲۵-نقش الگوی سه بعدی بلوغ سازمانی در توسعه و تحول سازمانی و اداری، نخستین کنفرانس بهبود و تحول اداری ، تهران، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما، ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه ۱۳۸۷

۲۲۶-مدیریت کیفیت فراگیر در نظام آموزش عالی و نقش آن در تولید علم ، همایش ملی نوآوری و شکوفایی در آموزش عالی، ۱۴ و ۱۵ اسفندماه ۱۳۸۷، دانشگاه شهرکرد

۲۲۷-نقش رهبری در تفویض اختیار و توانمندسازی سرمایه های انسانی ، فصلنامه آهن و فولاد ، شماره ۹، زمستان ۱۳۸۷

۲۲۸-ارائه الگوی عملیاتی ارزیابی و اندازه گیری میزان همسویی استراتژیهای منابع انسانی با همکاری آزاده عسگری ، پنجمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، ۲۰ و ۲۱/۴/۸۸

۲۲۹-مدیران فرهنگی شایستگی ها و مهارت ها، مجله تدبیر ، شماره ۲۰۴، اردیبهشت ۱۳۸۸

۲۳۰-ارائه الگوی عملیاتی شاخص های برون سپاری در سازمانهای تولیدی با همکاری آقای احسان نصرآزادانی ، فصلنامه آهن و فولاد، شماره دهم، بهار ۱۳۸۸

۲۳۱-ارائه الگوی پویا و عملیاتی ارزیابی اثر بخشی آموزش های فنی و مهندسی ، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، فصلنامه علمی و پژوهشی، شماره ۴۵ بهار ۱۳۸۹

۲۳۲-ارائه الگوی عملیاتی جاری سازی ارزش ها و اخلاق حرفه ای در سازمان زمینه ساز توسعه معنوی کارکنان، ششمین کنفرانس توسعه منابع انسانی ، تهران ۱۱ و ۱۲ مرداد ۱۳۸۹، سالن همایش های صدا و سیما، موسسه مطالعات بهره وری منابع انسانی

۲۳۳-نقش پارادایم مدیریت اخلاقی در تقویت مسئولیت پذیری، چهارمین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی ، تهران ۱۵ و ۱۶ آذرماه ۱۳۸۹، سالن همایش های هتل المپیک،

۲۳۴- ارائه الگوی عملیاتی اندازه گیری میزان همسویی استراتژی های منابع انسانی با استراتژی های کلان سازمان، هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت (پذیرش پوستری) ، ۲۷ و ۲۸ آذرماه ۱۳۸۹، مرکز همایش های برج میلاد

۲۳۵-ارائه الگوی عملیاتی سه بعدی اندازه گیری میزان همسویی استراتژی های منابع انسانی شرکت فولاد مبارکه، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد، ۱۹ و ۲۰ دی ماه ۱۳۸۹، سالن همایش های رازی

۲۳۶-  ارائه الگوی عملیاتی اندازه گیری دانش سرمایه های انسانی، سومین کنفرانس مدیریت دانش، ۱۹ و ۲۰ بمهن ماه ۱۳۸۹، سالن همایش های رازی

۲۳۷-نقش پارادایم مدیریت اخلاقی، اولین کنفرانس سالانه مدیریت نوآوری و کارآفرینی ، ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه ۱۳۸۹، شیراز

۲۳۸- نقش نظارت پذیری مدیران و کارکنان در بهبود عملکرد، همایش ملی نظارت، ۲۲ آذرماه ۱۳۸۹، دانشگاه شهید بهشتی

۲۳۹-نقش استاندارد سرمایه گذاری روی کارکنان در تعالی و پرورش سرمایه های انسانی، اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش ، ۱ و ۲ دی ماه ۱۳۸۹، مشهد

۲۴۰-تحول ذهنی زیربنای تفکر استراتژیک رهبری سازمانی (مطالعه موردی شرکت فولاد مبارکه )هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک ۶ و ۷ مهر ماه ۱۳۸۹ تهران سالن همایش های رازی

۲۴۱-ارائه الگوی تدوین شایستگی های مدیران (مطالعه موردی شرکت فولاد مبارکه ) ،‌کنفرانس بین المللی مدیران آموزش ۲۰و ۲۱ مهرماه ۱۳۸۹

۲۴۲- ارائه الگوی عملیاتی نیاز سنجی ورزشی کارکنان سازمانهای صنعتی و تولیدی ، فصلنامه آهن و فولاد ،‌ شرکت فولاد مبارکه ، شماره ۱۴،‌بهار ۱۳۸۹

۲۴۳- الگوی تحول ذهنی مدیران و کارکنان با همکاری آقای امید قربانی،‌مجله مدیریت شماره ۱۵۸ مرداد و شهریور ۱۳۸۹

۲۴۴-ارائه الگوی عملیاتی مرجع شایستگی های مدیران فولاد مبارکه ،‌فصلنامه آهن و فولاد شرکت فولاد مبارکه ، تابستان ۱۳۸۹، شماره ۱۵

۲۴۵-رئیس پانل ارائه تجربیات موفق توانمندسازی منابع انسانی در عمل ، چهارمین کنفرانس توانمند سازی ۱۵و ۱۶ آذر ماه ۱۳۸۹

۲۴۶-چالش های آموزش در صنایع ، مصاحبه با خبرنامه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، ۸ آبان، ۱۳۸۹

۲۴۷-نقش نظارت پذیری مدیران در نهادی شدن نظارت همگانی ، همایش ملی نظارت همگانی، مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران ، ۲۲ آذر ۱۳۸۹ تهران، دانشگاه شهید بهشتی

۲۴۸- ارائه الگوی عملیاتی پیشگیری از اعتیاد در سازمان های تولیدی، اولین همایش پیشگیری اولیه از اعتیاد   شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان ، دانشگاه آزاد خوراسگان ۶/۱۰/۱۳۸۹

۲۴۹-سنجش سطح بلوغ سازمانی بر اساس الگوی تلفیقی P-CMM و الگوی سه بعدی بلوغ سازمانی در شرکت فولاد مبارکه ، سومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی ، تهران، ایمیدرو ۱۴/۱۰/۱۳۸۹

۲۵۰-نقش بلوغ سازمانی در پایداری و ارتقاء سرآمدی سازمان ، با همکاری سرکارخانم ریحانه بهرامی نژاد و هشتمینهمایش تعالی سازمانی، ۷ و ۸ اسفند ماه ۱۳۸۹ ، تهران مؤسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی

۲۵۱-تدوین الگوی جانشین پروری در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با همکاری آقای عندلیب زاده، اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش ، ایران، مشهد، ۱ و ۲ دی ماه ۱۳۸۹

۲۵۲-بررسی تأثیر تعهد مدیریتی از سه بعد رهبری تفکر آماری و تفکر استراتژیک ، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری مشترک با سرکار خانم مریم فرقانی و آقای دکتر مهدی کرباسیان، شیراز، ۲۷ و ۲۸ بهمن ۱۳۸۹

۲۵۳-تأثیر بلوغ سازمانی بر سرآمدی سازمان در شرکت فولاد مبارکه ، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات مدیریت بهبود و تحول ، شماره ۶۲، تابستان و پاییز ۱۳۸۹

۲۵۴-نقش تفکر استراتژیک در تحول سازمانی ،اولین سمینار مدیریت استراتژیک چالش ها و راه کارها، دانشگاه آزاد نجف آباد ، ( انجمن مدیریت صنعتی، ۵/۳/۱۳۹۰)

۲۵۵-نقش بلوغ سازمانی در توسعه سازمان یادگیرنده ، اولین همایش راه کارهای ایجاد سازمان یاددهنده ، اصفهان استانداری اصفهان ، ۲/۴/۱۳۹۰

۲۵۶-تأثیر آموزش مهارت های ادراکی سرپرستان شیفت بر میزان رضایت و عملکرد شغلی کارکنان با همکاری ابوالقاسم نوری، منیرالسادات ذاکر فرد، حسین سماواتیان ، ایرج سلطانی ، روان شناسی معاصر ، دو فصلنامه انجمن روانشناسی ایران ، شماره ۱۱۷ بهار ۱۳۹۰

۲۵۷-الگوی تعیین اولویت توسعه و پرورش مدیران منابع انسانی بر اساس شاخص DPI ، با همکاری حمید دلایلی ، هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی ، مؤسسه مطالعات بهره وری منابع انسانی ۱۴ و ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۰

۲۵۸-بررسی تأثیر تحول ذهنی بر بهبود عملکرد رهبری ، پنجمین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی تهران ۱/۹/۱۳۹۰

۲۵۹-رویکرد مدیریت بحران انسان محور، همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۰ ، اصفهان

۲۶۰-رهبری منابع انسانی ، چهارمین کنفرانس مدیریت سرمایه های انسانی ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو ) ۲۰/۱۰/ ۱۳۹۰

۲۶۱-نظام فرآیندی اثربخشی آموزش، اولین کنفرانس آسیب شناسی آموزش سازمانی ، تهران ۶ و ۷ اسفند ۱۳۹۰

۲۶۲- تأثیر بلوغ سازمانی بر سرآمدی سازمان در شرکت فولاد مبارکه ، فصلنامه علمی، پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) ، شماره ۶۲، تابستان و پاییز ۱۳۸۹

۲۶۳-الگوی عملیاتی تحول ذهنی زمینه ساز توسعه و تحول متوازن سازمانی با همکاری آقای امید قربانی فصلنامه آهن و فولاد ، شماره ۱۷ و ۱۸ ، زمستان و بهار ۱۳۹۰

۲۶۴-نقش آموزش در ترویج فرهنگ صرفه جویی ، اولین همایش بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت آهن و فولاد ، ۲۰ و ۲۱ تیرماه ۱۳۹۱ شرکت فولاد مبارکه

۲۶۵-ارائه راه کارهای ایجاد تعادل بین کار و زندگی در سازمان های تولیدی و صنعتی مجله تدبیر شماره ۲۴۳ مرداد ۱۳۹۱

۲۶۶-  بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی و چالش های پیش رو ( مطالعه موردی شرکت فولاد مبارکه ) چهاردهمین همایش عرصه یادگیری ۱۵/ ۶/ ۱۳۹۱ ، اصفهان هتل آسمان

۲۶۷- عوامل مؤثر بر خواب ناوگان و راه کارهای استفاده بهینه از وسایط حمل و نقل مشترک با همکاری آقای علیرضا صفاتاج، ماهنامه ترابران ، شماره ۱۰۹ تیر ماه ۱۳۹۱

۲۶۸-ارائه الگوی نوین در توسعه و یکپارچه سازی نظام کارراهه شغلی (مطالعه موردی شرکت فولاد مبارکه اصفهان ) هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی ، مقاله برگزیده ، ۱۴و ۱۵ آبان ۱۳۹۱

۲۶۹-قابلیت درک مشترک بستر سازتوسعه معنوی و همسویی ارزش های سازمانی، ششمین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی ،‌۲۰ و ۲۱ آذر ۱۳۹۱ تهران، هتل المپیک

۲۷۰-رفتارهای عملیاتی مبتنی بر ارزش های سازمانی در لایه های مدیران ارشد ، حامد صمدانیان، ایرج سلطانی ، فصلنامه علمی- پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری، سال هفتم شماره ۲، تابستان ۱۳۹۱

۲۷۱-ارائه الگوی عملیاتی سرآمدی آموزش با رویکرد توسعه، دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی ، تهران ۱و۲/۱۱/۹۱

۲۷۲-نقش اخلاق حرفه ای در کسب و کار ، پنجمین همایش مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی، تهران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ۲/۱۲/۹۱

۲۷۳-نقش تحقیق و توسعه قابلیت محور در آینده پژوهی کسب و کار ، اولین اجلاس مدیران تحقیق و توسعه و فناوری در کشور، ۲۸ و ۲۹ /۱۱/۹۱ ، تهران ، هتل المپیک

۲۷۴-نقش ارزیابی و تعیین سبک های یادگیری کارکنان در ایجاد شبکه های دانشی ، پنجمین کنفرانس مدیریت دانش، ۱ و ۲ اسفند ۱۳۹۱

۲۷۵-درک مشترک از موضوعات اصلی در لایه های سازمانی شرکت فولاد مبارکه، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) شماره ۶۷ ، بهار و تابستان ۱۳۹۱

۲۷۶-  الگوی جامع معیارها و شاخص های ارزیابی اخلاقی کارکنان سازمان های سرآمد، سومین کنگره ملی دو سالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی ایران ، پذیرش پوستر ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ۱۰و۱۱ اسفند ۹۱

۲۷۷-ارزیابی عملکرد تشکل های صنفی ( کالا و مسافر) و ارائه راه کارهای مناسب برای ارتقاء سطح توانمندی آنها با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن با همکاری خانم زهرا اصلانی ، سومین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی ایران، ارائه شفاهی ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ۱۰ و ۱۱ اسفند ۹۲

۲۷۸- بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد کارکنان در استانداری اصفهان و ارائه یک الگوی جامع ، ماهنامه علمی – پژوهشی دانشور ، شماره ۲-۴۷ ، تیر ۱۳۹۰

۲۷۹-نقش تحول ذهنی در توسعه قابلیت های کارکنان، اولین کنفرانس های آموزش و توسعه سرمایه های انسانی، انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران، ۲۶و۲۷ /۱۱/۹۲

۲۸۰-الگوی جامع ارزیابی اخلاقی کارکنان سازمانهای سرآمد، اولین همایش ملی مدیریت معنوی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان ۱/۳/۹۲

۲۸۱-ارائه الگوی عملیاتی اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی شرکت فولاد مبارکه ، پنجمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت،‌تهران،‌دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،‌۳۰و۳۱/۵/۱۳۹۲

۲۸۲-نقش میانجی رفتارشهروندی سازمانی در تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روان شناختی بر عملکرد شغلی، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول ( علمی – پژوهشی) شماره ۷۰ بهار و تابستان ۱۳۹۲

۲۸۳-ارکان ارزیابی عملکرد مدیران،‌ همایش ارزیابی عملکرد مدیران،‌ تهران، دانشگاه تهران ۱۱و۱۲/۸/۱۳۹۲

۲۸۴-ارائه الگوی کیفی تعیین نرخ بازگشت سرمایه انسانی با رویکرد هیوکامتریک در شرکت فولاد مبارکه ، نهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی ۲۸و۲۹/۸/۱۳۹۲

۲۸۵-میزگرد الگوی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر الگوهای انسانی و توسعه کارکنان ،‌نهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی ،‌ ۲۸و ۲۹/۸/۱۳۹۲

۲۸۶- مدیریت شایستگی ها ، ضامن تداوم کسب و کار ، نهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی ،‌ ۲۸و۲۹/۸/۱۳۹۲

۲۸۷-  معنویات و اخلاق در منابع انسانی (سخنرانی) هفتمین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی ، ۱۹و۲۰/۹/۱۳۹۲

۲۸۸-بررسی میزان ریسک بازار در محیط رقابتی در مقایسه با تأثیر تصمیم گیری مدیریتی در شرکت های سیمان به منظور پیش بینی حرکات آتی بازار بورس اوراق بهادار ،‌کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راه کارها ، ۵/ ۱۰/۱۳۹۲

۲۸۹-استقرار و پیاده سازی سیستم حسابرسی عملکرد مدیریت منابع انسانی به منظور افزایش کارایی فعالیت ها و بهبود عملکرد مدیران حسابرسی اصفهان، کنفرانس بین المللی مدیریت و چالش ها و راه کارها، ۵/۱۰/۱۳۹۲

۲۹۰-بررسی رابطه بین میزان رضایت شغلی با عملکرد صحیح کارکنان شرکت تعمیرات برق اصفهان ، کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راه کارها، ۵/۱۰/۱۳۹۲

۲۹۱-ارزیابی وضعیت خودرهبری و ارائه راه کارهای بهبود آن ( مطالعه موردی دانشگاه پیام نور کنگاور با همکاری آمنه مالمیر، اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار ۳/۱۱/۱۳۹۲

۲۹۲-تحلیل ممیزی عملکرد مدیریت منابع انسانی به منظور افزایش کارایی و صرف اقتصادی عملیات مدیران حسابرسی اصفهان ، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت ۲۴/۱۱/۱۳۹۲

۲۹۳-تأثیر آموزش تفکر، همایش ملی مدیریت در تولید و حمایت از کار و سرمایه انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان ، ۸/ ۳/ ۱۳۹۳

۲۹۴- نقش اصلاحات اقتصادی در مدیریت حکومت امام علی (ع) همایش ملی مدیریت در تولید و حمایت از کار و سرمایه انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان ، ۸/ ۳/ ۱۳۹۳

۲۹۵-  بررسی ارتباط بین سطح شایستگی و میزان عملکرد مدیران واحدهای مختلف سازمان ( مطالعه موری : اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان) سومین همایش مجازی ره آوران آموزش، ۱۰/۳/ ۱۳۹۳

۲۹۶-  بررسی رابطه و نقش کار‌آفرینی سازمانی یا سرمایه اجتماعی ، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،‌حسابداری و علوم اجتماعی ،‌رشت ، ۳۱/۳/ ۱۳۹۳

۲۹۷-عضو کمیته علمی همایش ملی مدیریت معنوی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان ، ۱/۳/۹۳

۲۹۸-  عضو پانل دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها ، دانشگاه آزاد و نجف آباد ۶و۷/۱۲/۱۳۹۲

دبیر و عضو شورای سیاست گذاری اولین همایش بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت آهن و فولاد ۲۰و ۲۱ تیرماه ۱۳۹۱

مقالات خارجی

۱- The role of development knowledgeable human resource on Business 2006 conference on global Business Thailand 22-23, July 2006

۲—The role of knowledge management paradigm in Establishing learning organization Fifth Chain Wuhan international conference on Business 27-28, May 2006

۳—The role of total quality management in effectives teaching and learning medical, international medical university 27-28, January, Kuala Lumpur, Malaysia, 2005

۴-The role of comprehensive needs assessment pattern in human resource development in production and industrial organization’s seventh international conference on operations and quantitative management, Jaipur, India, 3-5 August, 2006

۵—The role of effective leadership in organization (change and excellence, eighth international conference on operations and quantitative management, 17-20, October, 2007 ABAC School of management assumption university Bangkok Thailand

۶– The role of training leadership in student learning effectiveness and active learning, The third international conference on mathematical sciences-tcm, United Arab Emirates University, 3-6 march– ۲۰۰۸

۷– The determining degree of maturity and effectiveness of Human Capital Manager in Mobarakeh Steel Company, The ninth international conference on Human Resource Development Research and Practice Across Europe, 21-23 march 2008 Lille France

۸- The role of education system in institutionalization of participative thinking in students 9th Annual, ISSA conference 9-12 October, 2008 Budapest Hungary

۹- Total quality management in higher education and its role in science production, international conference on innovation in teaching and management of higher education (ICITM 2009) University technology Mara teregganv 21-23 December 2009, concord hotel shah Alam Malaysia

۱۰- Offering an operational model for compiling university strategic plan with Azade Askari international conference on innovation in teaching and management of higher education (ICITM 2009) University technology Mara teregganv 21-23 December 2009, concord hotel shah Alam Malaysia

۱۱- The role of tree dimensional model of organizational maturity in excelling of production organizations, the International journal of Arts a sciences (IJAS) conference, Toronto, Canada (may 24-24,2010)

۱۲- the role of three dimensional model of organizational maturity in excelling of production. Organizations, the international journal of arts sciences Ryerson university, Torento, Canada, may 24-27-2010

۱۳- A Study on Determining the Level of Individual, Procedural and Organizational Maturity Based on Integrated Pattern of People – Capability Maturity Model: (P-CMM) Organizations (Case study: Mobarakeh Steel Company “MSC”), The editorial Board of International Business Research Canadian Center of Science and Education May 10,2011

۱۴- Organizational culture and organizational innovation with. mr qader vazifen damir chi and moosa zamanzadeh Darban , Arabian Journal of Business and management Review Vol.1.No 4 Nov 2011

۱۵- Operational model of cascading values and professional ethics in organization : A context for spiritual development of employees, international journal of Business and management Vol 7 , No 18 . 2012

۱۶- The effect of occupational satisfaction in Mobarakeh Steel Company employees, lif science journal. 2012 with Dr. Hassan Palahang, others (isi)

۱۷- Service quality measurement in the public sector (Ilam province post office case studies ) , international journal of Economic , finance and management , volume 1. Issue .1.December .2012, (fariba azizzadeh . karam khalili , iraj soltani) (isi )

۱۸-  Explaining the relationship between organizational structure and demonisms of learning organizations, international journal of Academic research in business and social science , April 2013 . vol.3.Now, javad mehrabi , iraj soltani, mehrdad Alemzadeh, mehrdad jadidi (علمی و پژوهشی).(ISL)

۱۹- Performance appraisal trade associations (goods and passengers ) and offer appropriate solution for improving their capabilities , international journal , of academic research in business and science , may 2013 , vol 3, N.5 (isi)

۲۰-Prioritizing the core competencies by tops: method in foolad techninque.co , international journal , of economy, management and social sciences iso , 6 june, 2013 .(isc)

۲۱-Factor analysis of organizational core competencies under studied in Isfahan foolad technique .co , international journal , of economy, management and social sciences iso , 6 june, 2013 .(isc)

۲۲-Ranking the quality of work life aspects based on competitive advantage factors by quality function deployment approach in foolad technique .co, international journal , of economy, management and social sciences iso , 6 june, 2013 . (isc)

۲۳-  Evaluating and providing solution for business plan implementation in small industries journal of archives des sciences vol66.n 7 jul . 2013 (isi)

۲۴-Investigate relationship between effective factor of human resources on organizational entrepreneurship in Payam Noor university of khorasan Razavi, AENSI journals , march , 2013

۲۵-The role of balance work – family on performance , entrepreneurship and Innovation management journal , volvm 1- November 2013

۲۶-A survey on impact of outsourcing on of structural dimensions of organization and productivity RMARS , December 2013, vol 3.NO 12

۲۷-Employees perspective on organizational climate and job motivation factors and their relationship with the blood transfusion organization’s employees , international of academic research in business and social sciences January 2014.vol 4.NO. 1

۲۸-Providing a qualitative model to determine return rate on human capital using hexametric approach in Mobarakeh Steel Company , HR maps , January 2014. Vol.4.NO 1

۲۹-The impact of participatory management on organizational culture and performance case study : Isfahan municipality employees , journal : international journal of management and information technology . vol .8.NO.2, January2014

۳۰-It capability impact on corporate entrepreneurship applied mathematics in engineering , management and technology , feb,2014

۳۱-Investigate the relationship between managers leadership styles and job sates faction of teachers applied mathematics in engineering , management and technology , feb,2014

۳۲-The role of supply chain antecedents on supply chain agility in SMES : the conceptual framework , journal technology (social science 66) 2014

۳۳-Investigating relationship between investment opportunities set (IOS) and financing through borrowing management in the firms listed in Tehran stock exchange , Applied mathematics in engineering , management and technology 2(4) 2014 .

۳۴-The role of commend landscape in creating participative behavior to implement the landscape , academic journal of psychological studies , vol 3, 2014

۳۵-The impact of knowledge management on competitive advantage considering the mediating role of organizational agility , international journal of management and information technology , vol .9 .No .1.

۳۶-New public management approach and planning for succession planning in government institutions , reef resources assessment and management technical paper , vol40,2014.

۳۷-Relationship between learning organization and laber productivity , journal of social and humanistic , volume 3 march 2015 .

۳۸-Analysis of the relationship between spiritual intelligence with multi-factor leadership styles of directors of educational departments of the Esfahan university , journal of social issues and humanities volume 3 April 2015

۳۹-Cultural intelligence as success tools in the management and entrepreneurial , journal of social issues and humanities volume 3 April 2015

۴۰-Analysis of the impact of social capital on knowledge management (case study alborz province education department , journal of social issues and humanities volume 3 April 2015

۴۱-The study of the relationship between organizational citizenship behavior and customer satisfaction journal of social issues and humanities volume 3 April 2015

Impact of knowledge sharing on employee happiness and performance : the mediating role of work adjustment and psychological empowerment’ HR mars , vol 4

لیست پایان نامه های راهنمایی ، مشاوره و داوری شده

۱-  طراحی نظام مدیریت مشارکتی با استفاده از دیدگاههای افراد ذیربط در شرکت صنایع کوه فرد، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد سیستم و بهره ور، ۱۳۷۸، استاد مشاور

۲-  پیش بینی بلندمدت مصرف برق در بخش خانگی، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، ۱۳۷۸، استاد داور

۳-  بررسی تأثیر نتایج ارزیابی عملکرد در بهسازی و پرورش منابع انسانی شرکت فولاد مبارکه، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، ۱۳۷۸، استاد راهنما

۴-  تحلیل متغیرهای تصادفی از طریق نمودارهای کنترل ، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، ۱۳۷۹، استاد مشاور

۵-بررسی میزان رضایتمندی دبیران دبیرستانهای شهرکرد در برابر تغییرات، مرکز آموزش مدیریت دولتی شهرکرد، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، ۱۳۷۹، استاد راهنما

۶-بررسی علل توقف سیستم پیشنهادات و ارائه الگوی مناسب نظام مدیریت مشارکتی در شرکت ذوب آهن اصفهان ، دانشگاه آزاد نجف آباد ، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، ۱۳۸۰، استاد راهنما

۷-بررسی سطوح انگیزشی مدیران مدارس در تطبیق با تئوری E.R.G آلورفر و اثر آن بر کارآئی آنها، دانشگاه آزاد دهاقان، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، ۱۳۸۰، استاد راهنما

۸-بررسی میزان انطباق سبک رهبری مدیران با بلوغ حرفه ای کارکنان در ذوب آهن اصفهان، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، ۱۳۸۰، استاد راهنما

۹-بررسی میزان آگاهی مدیران از مهارت های مدیریتی در مجتمع کشت و صنعت مغان، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، ۱۳۸۰، استاد مشاور

۱۰- بررسی نگرش کارکنان در رابطه با تأثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد کارکنان گمرک استان اصفهان، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، ۱۳۸۰، استاد راهنما

۱۱- بررسی امکان سنجی پیاده سازی نظام چرخش شغلی در صنایع زرهی بنی هاشم، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، ۱۳۸۰، استاد راهنما

۱۲- بررسی رابطه بین مجموعه آزمونهای صنعتی فلانگان با عملکرد شغلی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد سیستم و بهره ور، ۱۳۸۰، استاد مشاور

۱۳- بررسی نقش نظام نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع (TPM) در توانمندسازی نیروی انسانی شرکت فولاد مبارکه، دانشگاه آزاد دهاقان

۱۴- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، ۱۳۸۱، استاد راهنما

۱۵-  تجزیه و تحلیل هزینه های نیروی انسانی خط تولید کارخانه مواد غذایی پگاه، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، ۱۳۸۱، استاد داور

۱۶- بررسی نگرش کارکنان در رابطه با تأثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد کارکنان در دانشگاه پیام نور منطقه ۳، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (سیستم و بهره وری، ۱۳۸۱، استاد راهنما.

۱۷-ارائه یک مدل برنامه ریزی تولید با تلفیق دیدگاههای MRP و OPT، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، ۱۳۸۱، استاد داور.

۱۸- بررسی نگرش مدیران و کارکنان در خصوص پیاده سازی نظام مشارکت در گمرکات استان اصفهان، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، ۱۳۸۱، استاد راهنما.

۱۹-  بررسی تأثیر طرحهای تشویقی موجود در شرکت زمزم بر کارآئی کارکنان و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود آن، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی،۱۳۸۱، استاد راهنما.

۲۰-  امکان سنجی استقرار سیستم تجارت الکترونیکی در گمرک غرب تهران، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، ۱۳۸۱، استاد داور.

۲۱-  طرح سازماندهی واحد (پیش راه اندازی) راه اندازی طرح پتروشیمی خوزستان، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، ۱۳۸۲، استاد راهنما.

۲۲- بررسی رابطه بین شاخص های و کارآئی در شرکت معدنی و صنعتی حوض ماهی اصفهان، دانشگاه آزاد دهاقان، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، ۱۳۸۲، استاد مشاور.

۲۳- بررسی اثرات مثبت اجرای سیستم مدیریت کیفیت فراگیر در شرکت مخابرات اصفهان، دانشگاه آزاد دهاقان، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، ۱۳۸۲، استاد راهنما.

۲۴- بررسی علل غیبت و تأخیر به عنوان یک تخلف اداری در مجتمع صنعتی قدس، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، ۱۳۸۲، استاد مشاور.

۲۵- بررسی امکان سنجی ایجاد سازمان انتقال تکنولوژی در کشور،دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، ۱۳۸۲، استاد مشاور.

۲۶- بررسی و مقایسه برخی عوامل مؤثر بر میزان فرسودگی شغلی کارکنان روزکار و نوبت کار کارخانه سیمان اصفهان، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، ۱۳۸۲، استاد راهنما.

۲۷- نقش تکنولوژی اطلاعات (IT) در افزایش بهره وری شغلی کارکنان شاغل در شرکت فولاد مبارکه، دانشگاه آزاد دهاقان، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، ۱۳۸۲، استاد راهنما.

۲۸- بررسی نقش ایمنی در بهره وری نیروی انسانی شرکت فولاد مبارکه، دانشگاه آزاد دهاقان، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، ۱۳۸۲، استاد راهنما.

۲۹-بررسی تأثیر مهندسی مجدد در بهبود طرح ریزی فرآیند تولید شرکت اطلس نور اصفهان، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، ۱۳۸۳، استاد مشاور.

۳۰- بررسی امکان پذیری اجرای مدل ارزیابی EFQM در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، ۱۳۸۳، استاد راهنما.

۳۱- بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری از دیدگاه کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، ۱۳۸۳، استاد مشاور.

۳۲- تعیین اثر نوبت کاری بر استرس و رضایت مندی شغلی کارکنان پالایشگاه شیراز، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، ۱۳۸۳، استاد راهنما.

۳۳- بررسی تأثیر نقش تمرکز زدایی بر بهبود عملکرد آموزش و پرورش اصفهان، دانشگاه آزاد دهاقان، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، ۱۳۸۳، استاد راهنما.

۳۴- بررسی ارتباط بین شاخص های مالی با قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری و …، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، ۱۳۸۳، استاد مشاور.

۳۵-نقش فن آوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، ۱۳۸۳، استاد راهنما.

۳۶- مقایسه ارزشیابی عملکرد کارکنان در صنایع بخش دولتی و خصوصی در استان کهگیلویه و بویر احمد، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، ۱۳۸۳، استاد داور.

۳۷-  اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری شرکت پالایش نفت بندرعباس، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، ۱۳۸۳، استاد مشاور.

۳۸-بررسی نقش عدالت کلی در سازمان بر رضایت ارباب رجوع در سازمان تأمین اجتماعی ایلام، دانشگاه آزاد دهاقان، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، ۱۳۸۳، استاد راهنما.

۳۹- بررسی تأثیر خصوصی سازی بر بهره وری نیروی انسانی در شرکت سنگ آهن گل گهر، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، ۱۳۸۳، استاد راهنما.

۴۰- بررسی نقش Servqual اصلاح شده در شناخت شکافهای کیفیت خدمات (مورد هتل عالی قاپوی اصفهان در سال ۱۳۸۳)، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، ۱۳۸۴، استاد راهنما.

۴۱- بررسی تمرینات منتخب هوازی بر بهبود سلامت روانی مدیران مجتمع فولاد مبارکه، دانشگاه آزادخوراسگان، کارشناسی ارشد تربیت بدنی وعلوم ورزشی، ۱۳۸۴، استاد مشاور.

۴۲- بررسی زمینه های خود ارزیابی براساس مدل EFQM در شرکت آلومتک قزوین، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد سیستم و بهره ور، ۱۳۸۴، استاد راهنما.

۴۳- نقش آموزش در ارتقاء بهره وری کارکنان ثبت اسناد و املاک، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد سیستم و بهره ور، ۱۳۸۴، استاد مشاور.

۴۴-      بررسی تنگناهای موجود در سیستم اطلاعاتی مدیریت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، ۱۳۸۴، استاد مشاور.

۴۵-      بررسی زمینه های ساختاری و انسانی استقرار و پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت ذوب آهن اصفهان، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، ۱۳۸۴، استاد راهنما.

۴۶-      بررسی علل و عوامل گرایش به مواد مخدر در نیروی های مسلح، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، ۱۳۸۵، استاد راهنما.

۴۷-         تحلیل و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات براساس استاندارد بین المللی BS7799 در شرکت فولاد مبارکه، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، ۱۳۸۵، استاد راهنما.

۴۸-      بررسی زمینه های ساختاری و مدیریتی یکپارچه سازی استراتژی های منابع انسانی با استراتژی های سازمان در فولاد مبارکه، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، ۱۳۸۶، استاد راهنما.

۴۹-      بررسی تأثیر مهارت انسانی سرپرستان شیفت بر رضایت کارکنان در شرکت فولاد مبارکه، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، ۱۳۸۶، استاد راهنما.

۵۰-      بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان شرکت های مشاوره ای در زمینه مدیریت، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، ۱۳۸۶، استاد مشاور.

۵۱-      بررسی تأثیر بهبود عوامل ارگونومی لکوموتیورانان در کاهش سوانح و افزایش بهره وری سازمانی در راه آهن تهران، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، ۱۳۸۷، استاد مشاور.

۵۲-      پیاده سازی نظام آراستگی (۵S) و مطالعه اثرگذاری آن بر اثربخشی کلی تجهیزات در شرکت جهان صادرات نطنز، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، ۱۳۸۷، استاد راهنما.

۵۳-      بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد کارکنان استانداری اصفهان، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، ۱۳۸۷، استاد راهنما.

۵۴-         بررسی ساز و کارهای توانمندسازی کارکنان در شرکت برق منطقه ای در اصفهان، دانشگاه مازندران، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، ۱۳۸۷، استاد راهنما.

۵۵-      بررسی زمینه های یکپارچه سازی و توسعه نظام کارراهه شغلی در شرکت فولاد مبارکه، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، ۱۳۸۷، استادراهنما.

۵۶-      طراحی نظام اطلاع رسانی در شرکت فولاد مبارکه، سازمان مدیریت صنعتی، کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی، ۱۳۸۷، استادراهنما.

۵۷-         نقش گروههای ذی نفوذ در عملکرد مدیران و کارکنان آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری، دانشگاه آزاد دهاقان، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، ۱۳۸۷، استادراهنما.

۵۸-      بررسی سیستم نگهداری و تعمیرات شرکت سنگ آهن مرکزی بافق و ارائه پیشنهادات برای بهبود آن در سال ۱۳۸۶، دانشگاه آزاد نجف آباد، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، ۱۳۸۷، استاد داور.

۵۹-      بررسی راه کارهای حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد دهاقان، تابستان ۱۳۸۷ ،مشاور

۶۰-      همسویی استراتژیک دارایی های دانشی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن ، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد نجف آباد ، تابستان ۱۳۸۸ ، استاد راهنما

۶۱-بررسی زمینه های استقرار استاندارد توسعه دهنده کارکنان در شرکت صنایع الکترونیک شیراز، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد دهاقان، تابستان ۱۳۸۷ ، استاد راهنما

۶۲-تعیین شاخص های برون سپاری برای سازمانهای تولیدی و خدماتی (مطالعه موردی شرکت فولاد مبارکه) کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد نجف آباد ، بهار ۱۳۸۸، استاد راهنما

۶۳-بررسی سبک های مدیریت مدیران شرکت فولاد مبارکه بر اساس الگوی آدایز، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (سیستم و بهره وری) دانشگاه آزاد نجف آباد ، بهار ۱۳۸۸،

۶۴- بهبود فرایند برداشت و توزیع رطب و خرما با رویکرد مهندسی ارزش، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد نجف آباد، زمستان ۱۳۸۷، استاد مشاور

۶۵-   بررسی آثار و نتایج خصوصی سازی در بهره وری و نگرش کارکنان و تعیین و اولویت بندی شاخص های بهره وری در فولاد مبارکه ، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تفرش، پاییز ۱۳۸۸ ، استاد راهنما

۶۶-   بررسی زمینه های استقرار استاندارد توسعه دهنده کارکنان در شرکت صنایع الکترونیک شیراز ، دانشگاه آزاد دهاقان ، ارشد مدیریت دولتی ، تابستان ۱۳۸۷ ، استاد راهنما

۶۷-   ارائه الگوی عملیاتی اندازه گیری میزان همسویی استراتژی های منابع انسانی با استراتژی های کلان شرکت فولاد مبارکه ، رشته مهندسی صنایع (سیستم و بهره وری ) دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ، پاییز ۱۳۸۸، استاد راهنما

۶۸-   طراحی و تدوین الگوی بومی شایستگی های مورد نیاز مدیران و رهبران کسب و کار ( مورد مطالعاتی شرکت فولاد مبارکه ) رشته مهندسی صنایع سیستم و بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ، بهمن ۱۳۸۸ استاد راهنما

۶۹-   طراحی الگوی مناسب جانشین پروری (مورد مطالعه شرکت فولاد مبارکه) رشته مهندسی صنایع (سیستم و بهره وری) دانشگاه‌ آزاد اسلامی نجف آباد، بهار ۱۳۸۹ ، استاد مشاور

۷۰-   تعیین سطح بلوغ سازمانی براساس الگوی تلفیقی P-CMM و الگوی سه بعدی بلوغ سازمانی در شرکت فولاد مبارکه ، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم و بهره وری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، بهار ۱۳۹۰، استاد راهنما

۷۱-   ارائه الگوی عملیاتی توانمندسازی منابع انسانی در شرکت سیمان فارس نو ، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم و بهره وری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، بهار ۱۳۹۰، استاد مشاور

۷۲-   ارائه الگوی عملیاتی توانمندسازی منابع انسانی (مورد مطالعه شرکت نیروی برق شیراز) ، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم و بهره وری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، زمستان ۱۳۸۹، استاد مشاور

۷۳-   ارزیابی عملکرد مدیران واحدهای شرکت پتروشیمی برزویه (نوری) با استفاده از کارت امتیازی متوازن و روش تحلیل پوشش داده ها ، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم و بهره وری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، زمستان ۱۳۸۹، استاد مشاور

۷۴-   ارائه الگوی عملیاتی شایستگی های متولیان منابع انسانی و تعیین میزان ساز و کارهای آن با الگوی شایستگی های اولریش (مطالعه موردی شرکت فولاد مبارکه) ، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم و بهره وری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، زمستان ۱۳۸۹، استاد راهنما

۷۵-   طراحی نظام ارزیابی عملکرد براساس بازخورد ۳۶۰ درجه با استفاده از رویکرد فازی ، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم و بهره وری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، تابستان ۱۳۸۹، استاد مشاور

۷۶-   تحلیل کارایی وتخصیص منابع به بخش های مختلف بیمارستان شریعتی اصفهان با استفاده از تحلیل پوشش داده ها، یا پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، دانشگاه آزاد نجف آباد زمستان ۹۰، استاد مشاور

۷۷-   بررسی میزان آگاهی مدیران و کارکنان از تفاوت های ارتباطی زن و مرد در مجموعه صنعتی انتخاب، پایان کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد نجف آباد بهمن ۹۰، استاد مشاور

۷۸-  بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی ادارات آموزش و پرورش استان اصفهان بر اساس الگوی دنیسون در سال تحصیلی۹۰-۸۹ ، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، سیستم بهره وری ، دانشگاه آزاد نجف آباد زمستان ۹۰، استاد راهنما

۷۹-   ارائه مدل افزایش رضایت مشتریان از طریق ارزیابی کیفیت ارائه خدمات پیچیده ای ( مطالعه موردی بیمه البرز سهامی عام استان اصفهان ) ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد نجف آباد ، زمستان ۹۰، استاد راهنما

۸۰-   بررسی عوامل موثر بر خواب ناوگان حمل و نقل استان اصفهان ،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه ، پاییز ۱۳۹۱، استاد راهنما

۸۱-   ارائه الگوی ارزیابی عملکرد تشکل های صنفی حمل و نقل استان اصفهان ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد مبارکه پاییز ۱۳۹۱ ،استاد راهنما

۸۲-   ارائه الگوی تعیین و اولویت بندی عوامل تفکر استراتژیک در سطح فردی ، گروهی و سازمانی ، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد نجف آباد ، پاییز ۱۳۹۱ ، استاد راهنما

۸۳-   ارائه الگوی عوامل موفقیت اتحاد استراتژیک ( مطالعه موردی شرکت فولاد مبارکه) پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (سیستم و بهره وری دانشگاه آزاد نجف آباد، پاییز ۱۳۹۱، استاد راهنما

۸۴-   بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی در صنایع برودتی کشور بر اساس مدل دنیسون و تعیین میزان قوی بودن فرهنگ سازمانی، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ، دانشگاه آزاد نجف آباد آبان ماه ۱۳۹۱، استاد راهنما

۸۵-         ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای مدل هکس ، مجلوف (مطالعه موردی،‌ واحد آموزش شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو ) ، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ، شهریور ۱۳۹۱ استاد مشاور

۸۶-         طراحی مدل برنامه ریزی استراتژیک یکپارچه در سطوح بنگاهها در شرکت های تابع واحدهای وظیفه ای و کارکنان برمبنای چرخه دمینگ و روش BSC ، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ،شهریور ۱۳۹۱، استاد مشاور

۸۷-         بررسی عوامل و دستاوردهای سازمانی، محیطی و فردی بازنشستگی پیش از موعد در بخش دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد ، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم و بهره وری دانشگاه آزاد نجف آباد ، تابستان ۱۳۹۱، استاد مشاور

۸۸-         تدوین و بررسی اثربخشی الگوی ترکیبی فرد- محور و سازمان ، محور بر فرسودگی شغلی کارکنان در شرکت فولاد مبارکه اصفهان، پایان نامه دکتری روان شناسی ، دانشگاه اصفهان ، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ، آذر ماه ۱۳۹۱، استاد مشاور

۸۹-         نقش اخلاق حرفه ای در بهبود روابط کار در بین کارکنان شرکت فولاد مبارکه ، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی – دانشگاه آزاد خوراسگان ، شهریور ۱۳۹۱ ، استاد مشاور

۹۰-      بررسی تأثیر زندگی کاری برتعهد سازمانی کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد ، پایان کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، دانشگاه آزاد نجف آباد بهمن ماه ۱۳۹۰، استاد راهنما، دانشجو آریا

۹۱-          ارائه الگوی استخراج و الویت بندی شایستگی های محوری و عوامل مزیت رقابتی به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره ، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (سیستم و بهره وری ) بهار ۱۳۹۲، استاد راهنما، دانشجو ، سونیا، صادقیان

۹۲-          تأثیر برون سپاری بر اثربخشی ابعاد ساختاری سازمانی در شرکت فولاد مبارکه ، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، سیستم و بهره وری ، ایاز اسماعیلی ۵/۶/۱۳۹۲ استاد راهنما

۹۳-          ارائه الگوی مدیریت پارادوکس های سازمانی بر مبنای استراتژی های سازگاری منطقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، ۵/۶/۱۳۹۲ ، کبری گوینده، استاد راهنما

۹۴-         بررسی میزان همسویی بین ساختار و استراتژی شرکت گاز اصفهان و ارائه راه کارهای متناسب به منظور تحقق اهداف سازمانی ، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان،‌ دانشجو بهنام گلشاهی ،‌تاریخ دفاع ۱۹/۶/۱۳۹۲ ، استاد راهنما

۹۵-  ارائه الگوی ارزیابی سطح استراتژی محور بودن و تفکر استراتژیک شرکت فولاد مبارکه ، دانشگاه آزاد نجف آباد ، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، زهره داوودپور ،‌۲۰/۶/۱۳۹۲ استاد راهنما

ارائه الگوی تعیین نرخ بازگشت سرمایه انسانی با رویکرد هیوکامتریک در شرکت فولاد مبارکه ، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ،‌دانشجو،‌ زویا موسوی ، تاریخ دفاع ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ استاد راهنما

تعدادی از کارگاههای آموزشی برگزار شده:

۱-   کارگاههای آموزشی مدیریت منابع انسانی، مدیران شرکت تسا، ۱۳۸۷

۲-   دوره مدیریت منابع انسانی ، کانون نخبگان استانداری اصفهان ، تابستان ۱۳۸۷

۳-  راه‌های تقویت وجدان کار در ناظران تعلیماتی، گردهمائی راهنمایان تعلیماتی نهضت سوادآموزی استان اصفهان، ۱۳۷۵٫

۴-  سمینار تعارضات در سازمان، مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفهان، آبان‌ماه ۱۳۷۶٫

۵-  اندازه‌گیری میزان وجدان‌کار، کارگاه آموزشی انجمن مدیریت ایران، ۱۴ بهمن ۱۳۷۷٫

۶-  همایش وجدان کار، شرکت برق منطقه‌ای اصفهان، اردیبهشت ۱۳۷۶٫

۷-  سمینار نقش‌آموزش در توسعه منابع انسانی، مدیران شرکت مرآت‌پولات، اصفهان، ۲۴/۵/۸۱٫

۸-کارگاه آموزشی کلاس‌داری و روش‌های، تدریس ویژه اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی، ۲۷ و ۲۸/۱۲/۸۲٫

۹-  کارگاه آموزشی برنامه­ریزی جامع منابع انسانی در سازمان، مدیران آستان قدس رضوی، مشهد ۱۱ اسفند ماه ۱۳۸۴٫

۱۰-نقش کارکنان دانشگر در تحقیق و توسعه، شصت و پنجمین نشست کمیته تحقیق و توسعه صنایع و معادن استان اصفهان ، بهمن ماه ۸۴٫

۱۱-کارگاه مدیریت استراتژیک ، روسا و معاونین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۴، ۲۴ بهمن ۱۳۸۶، هتل آسمان اصفهان

۱۲-کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی، ۳۰ بهمن ۱۳۸۶، مدیران آب وبرق تبریز

۱۳-  کارگاه آموزشی تحول روانی و ذهنی برای اعضای هیأت علمی ، دانشگاه آزاد فلاورجان ، ۱۳۸۷

۱۴-کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی ، مدیران عامل شرکت های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ۲۲/۸/۸۷

۱۵-کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی، مدیران و کارکنان آموزش سازمانها، تهران، موسسه نوآوران، ۱۳۸۷

۱۶-سمینار اخلاق حرفه ای ، مدیران و مسئولان شرکت اسنوا، ۲۴ و ۳۱/۴/۸۹

۱۷-مدیریت سرمایه های انسانی ، مدیران و مسئولان شرکت کاشی نیلو، اصفهان، ۴/۵/۸۹

۱۸-مدیریت سرمایه های انسانی ، مدیران و مسئولان شرکت پتروشیمی اروند، بندر امام ، ۱۷/۳/۸۹

۱۹-کارگاه آموزشی مدیریت سرمایه انسانی، شرکت پگاه اصفهان، ۱۹/۳/۹۰

۲۰-کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک شرکت پگاه گلپایگان ، ۸/۴/۹۰

۲۱-سمینار آموزشی مدیریت منابع انسانی ، شهرداران اصفهان ، باغبهادران ، ۲/۴/۹۰

۲۲-کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی ، مدیران شرکت باسا، ۱۵/۴/۹۰

۲۳-سمینار آموزشی مدیریت سرمایه های انسانی، مدیران ارشد شرکت هسا، ۱۶/۴/۹۰

۲۴-دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی ، مدیران میانی، کارشناسان شهرداری اصفهان، ۹ و ۱۴/۳/۹۰

۲۵-سمینار چگونه سازمان را مدیریت کنیم، مدیران ارشد مجتمع گاز پارس جنوبی، ۲۵/۱۰/۸۹

۲۶-کار تیمی مسئولان و کارشناسان مجتمع گاز پارس جنوبی ، ۲۵/۱۰/۸۹

۲۷-  سمینار مدیریت منابع انسانی مدیران ارشد مجتمع گاز پارس جنوبی ، ۴/۱۱/۸۹

۲۸-کارگاه آموزشی مدیریت اعتماد، مدیران شرکت فولاد مبارکه ، ۲۲/۴/۹۰

۲۹-مدیریت سرمایه های انسانی ، مدیران شرکت سیمان هفتگل ، زمستان ۱۳۹۰

۳۰-دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی ، مدیران و کارکنان تأمین اجتماعی ، اصفهان بهمن ۱۳۹۰

۳۱-کارگاه آموزشی مدیریت سرمایه های انسانی ، مدیران منطقه ۶ انتقال گاز بندر عباس ، ۲۸ دوم فروردین ۱۳۹۱

۳۲-دوره آموزشی اخلاق حرفه ای ، مدیران شرکت فولاد مبارکه اصفهان ۱۳/ ۲/ ۱۳۹۱

۳۳-پیاده سازی الگوی سرآمدی کارکنان به عنوان چهارچوب ارزیابی عملکرد آموزش ، همایش مدیران دولتی مؤسسه بال اندیشه ۸/۴/ ۹۱

۳۴-سمینار نقش توسعه انسانی در کسب و کار، اطاق بازرگانی و صنعت استان اصفهان، ۱۵/۹/ ۱۳۹۱

۳۵-سمینار آموزشی تکنیک های بهبود فرآیند آموزش با تأکید بر تعامل نیازسنجی و اثربخشی آموزش ، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران ( نمایندگی اصفهان ، دی ماه ۲۱/۱۰/۱۳۹۱ )

۳۶-کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد ،‌ مدیران شرکت گاز اصفهان ،‌ ۲۸/ ۱۱/ ۹۲

۳۷-تجارت موفق شرکت فولاد مبارکه اصفهان در حوزه منابع انسانی ،‌ نشست و هم اندیشی مدیران منابع انسانی و مسئولان آموزش پالایشگاه های گاز کشور،‌اصفهان ، جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان ،‌۲۵/۵/۱۳۹۲

۳۸-      کارگاه آموزشی ابزارهای توسعه و توانمندسازی منابع انسانی ، مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی شیراز ، ۲۷/۲/ لغایت ۲۹/۲/ ۹۳

مدیریت سرمایه های انسانی ، شرکت نفت زاگرس ، شیراز

برخی از طرح های تحقیقاتی:

۱-  مشارکت در طرح مطالعه رضایت شغلی کارکنان شرکت فولاد مبارکه ، ۱۳۷۳

۲-     مشارکت اصلی در نیازسنجی آموزش مدیران شرکت فولاد مبارکه ۱۳۸۴

۳-  مشارکت اصلی در طراحی نظام جامع ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت فولاد مبارکه، ۱۳۷۵

۴-  مشارکت در طرح مطالعه فرهنگ سازمانی شرکت فولاد مبارکه، ۷۶-۱۳۷۵

۵-  تدوین تجارب مدیریتی شرکت فولاد مبارکه تحت عنوان مدیریت بر مبنای کرامت انسانی (چاپ نشده) ۱۳۷۸

۶-  مشارکت در تألیف کتاب، همراه با مدیریت واحدهای بزرگ صنعتی، موسسه کتاب همراه، پاییز ۱۳۷۹

۷-  تأسیس مرکز خدمات مشاوره شرکت فولاد مبارکه ، ۱۳۷۹

۸-  همکاری در طرح تحقیقاتی بررسی محدودیت های جسمی و روانی کارکنان فولاد مبارکه، شهرک علمی و تحقیقاتی، اصفهان ۱۳۸۰

۹-  مشارکت در بررسی راه کارهای ایجاد رابطه مطلوب بین کارکنان صف و ستاد در شرکت فولاد مبارکه (۱۳۸۰)

۱۰-مشارکت در سنجش و بررسی میزان رضایت و وابستگی شغلی و سازمانی کارکنان شرکت فولاد مبارکه و مطالعه جو سازمان به عنوان عوامل اثرگذار بر دو متغیر فوق (۱۳۸۱ )

۱۱-بررسی شیوع سوء مصرف مواد در کارکنان شرکت فولاد مبارکه (۱۳۸۱ )

۱۲-مشارکت اصلی در طرح بررسی میزان رضایت از وضعیت سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان شرکت فولاد مبارکه ، ۱۳۸۲

۱۳-مشارکت در پروژه بررسی و مطالعه تطبیقی نظام بازنشستگی چند شرکت موفق داخلی و خارجی به منظور طراحی نظام بازنشستگی مطلوب کارکنان شرکت فولاد مبارکه، ۱۳۸۲

۱۴-انجام پروژه نیازسنجی آموزش خانواده کارکنان شرکت فولاد مبارکه ، ۱۳۸۲

۱۵-مشارکت در پروژه بررسی میزان رضایت کارکنان از انواع غذاهای طبخ شده در شرکت فولاد مبارکه (۱۳۸۲)

۱۶-مشارکت در بررسی مشکلات و راه کارهای جذب و نگه داری کارکنان در مشاغل نوبت کاری شرکت (۱۳۸۳)

۱۷-مشارکت اصلی در بررسی نگرش کارکنان درباره خبرنامه داخلی شرکت ( ۱۳۸۳ )

۱۸-مشارکت در تأثیر ورزش و تمرینات ورزشی بر سلامت جسمی و روانی مدیران فولاد مبارکه ، اردیبهشت ۱۳۸۳

۱۹-رابطه تخلفات سازمانی با مراجعه به مرکز خدمات مشاوره ای شرکت فولاد مبارکه (۱۳۸۳ )

۲۰-بررسی میزان رضایت داوطلبان استخدام از مراحل مختلف استخدامی در سال ۱۳۸۴ و مقایسه آن با سال ۱۳۸۳ در شرکت فولاد مبارکه

۲۱-بررسی نگرش مدیران در خصوص گروه گرایی در شرکت فولاد مبارکه ،سال ۸۴-۸۳

۲۲-بررسی دیدگاه کارکنان درباره قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقایسه دیدگاه کارکنان با سابقه و بدون سابقه تخلف در شرکت فولاد مبارکه (۱۳۸۴ )

۲۳-بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان فولاد مبارکه در سال ۱۳۸۴

۲۴-مشارکت در طرح پژوهشی بررسی کیفیت زندگی کارکنان فولاد مبارکه، ۱۳۸۴

۲۵-مشارکت اصلی در پروژه بررسی وضعیت سوء مصرف مواد در کارکنان فولاد مبارکه، ۱۳۸۴

۲۶-بازنگری و تدوین نظام اثربخشی آموزش های شرکت فولاد مبارکه ، ۱۳۸۴

۲۷-مشارکت در طرح بررسی میزان شادکامی کارکنان شرکت فولاد مبارکه و همسران آنان،۱۳۸۴

۲۸-مشارکت در پروژه بررسی مشکلات و راه های جذب و نگهداری کارکنان در مشاغل نوبت کاری در فولاد مبارکه، ۱۳۸۴

۲۹-مشارکت اصلی در پروژه بررسی وضعیت کیفیت زندگی کارکنان شرکت فولاد مبارکه ،۱۳۸۵

۳۰-مشارکت اصلی در بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شرکت فولاد مبارکه، ۱۳۸۵

۳۱-مشارکت در پروژه بررسی اختلالات شایع روانی و شناسایی کارکنان در معرض خطر شرکت فولاد مبارکه ، ۱۳۸۵

۳۲-مشارکت در پروژه بررسی همه گیرشناسی اختلالات روانی در شرکت فولاد مبارکه، ۱۳۸۵

۳۳-بررسی میزان رضایت کارکنان شرکت فولاد مبارکه (از تسهیلات ایاب و ذهاب، نظام خدمات درمانی، غذای رستوران قلب سالم و …) ۱۳۸۵

۳۴-بررسی و نظرسنجی از داوطلبان استخدام در خصوص فرآیند استخدام ، ۱۳۸۵

۳۵-مشارکت اصلی در پروژه ارائه الگوی جامع و ساختمند جهت بهبود رهبری در شرکت فولاد مبارکه ، ۸۶-۱۳۸۵

۳۶-بررسی و مقایسه نگرش ، تعهد و دلبستگی سازمانی کارکنان جدیدالاستخدام در سال ۱۳۸۱ و سه سال بعد از استخدام (۱۳۸۵ )

۳۷-بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان در شرکت فولاد مبارکه سال ۸۵

۳۸-مشارکت در بررسی میزان فرسودگی شغلی کارکنان بخش های مختلف شرکت فولاد مبارکه (۸۵)

۳۹-بررسی میزان رضایت کارکنان شرکت فولاد مبارکه از غذای قلب سالم (۸۵)

۴۰-تعیین میزان بلوغ و اثربخشی مدیریت سرمایه های انسانی (HCM) در شرکت فولاد مبارکه ، ۱۳۸۶

۴۱-مشارکت در بررسی عوامل موثر در گرایش کارکنان به نوبت کاری در شرکت فولاد مبارکه ، ۱۳۸۶

۴۲-مشارکت در بررسی و شناسایی تأثیر عوامل ضد انگیزش در کاهش رضایت شغلی کارکنان شرکت ، ۱۳۸۶

۴۳-مشارکت اصلی در بررسی اثر بخشی آموزش مهارت زندگی بر سلامت روان و تعارض زناشویی کارکنان فولاد مبارکه ۱۳۸۶

۴۴-مشارکت اصلی در بررسی دیدگاه کارکنان در خصوص نظام پیشنهادات فولاد مبارکه ۱۳۸۶

۴۵-مشارکت در بررسی و شناخت عوامل ایجاد کننده احساس عدم موفقیت فردی ، بی تفاوتی و خستگی عاطفی در بین کارکنان شرکت . (۱۳۸۶ )

۴۶-مشارکت اصلی در پروژه ارزیابی وضعیت ارزش های سازمانی در فولاد مبارکه ، ۱۳۸۷

۴۷-مشارکت در بررسی میزان رضایت کارکنان فولاد مبارکه از نظام خدمات درمانی شرکت در سال ۸۷ و مقایسه با قبل

۴۸-مشارکت اصلی در بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان فولاد مبارکه در سال ۸۷ و مقایسه با سال های قبل

۴۹-مشارکت در بررسی سنجش سلامت ذهنی کارکنان فولاد مبارکه ، ۱۳۸۷

۵۰-مشارکت در بررسی سازوکارهای ایجاد و تقویت مولفه های هوش عاطفی در لایه های سرپرستی فولاد مبارکه ۱۳۸۷

۵۱- ارزیابی شرکت فولاد مبارکه در چرخه عمر سازمان بر اساس الگوی آدایز دیماه ۸۸ با همکاری آقای دکتر پالاهنگ

۵۲-مشارکت اصلی در بررسی دیدگاه همسران کارکنان درباره شرکت فولاد مبارکه ، ۱۳۸۸

۵۳-مشارکت اصلی در بررسی رضایت شغلی کارکنان در سال ۸۷ و مقایسه آن با سال های قبل ، ۱۳۸۸

۵۴-مشارکت اصلی در بررسی تعهد و دلبستگی سازمانی کارکنانی که از سال ۸۰ استخدام شده اند ، ۱۳۸۸

۵۵-مشارکت اصلی در بررسی و نظر سنجی از نظام تغذیه و ایاب و ذهاب ، ۱۳۸۸

۵۶-مشارکت اصلی در بررسی الگوی جامع و ساختمند بهبود رهبری با بکارگیری بازخورد ۳۶۰ درجه مقایسه با دوره قبل ، ۱۳۸۸

۵۷-   مشارکت اصلی در بررسی تعیین وضعیت موجود شاخص های روانی – اجتماعی در کارکنان فولاد مبارکه ۱۳۸۸

۵۸-بررسی میزان رضایت کارکنان از نظام تغذیه شرکت فولاد مبارکه در سال ۱۳۹۰ و مقایسه آن با مطالعات قبلی ، تابستان ۱۳۹۰ ( با همکاری دکتر حسن پالاهنگ )

۵۹- بررسی دیدگاه کارکنان درباره خدمات فرهنگی – اجتماعی ، رفاهی ، ورزشی شرکت فولاد مبارکه در سال ۱۳۹۱ و مقایسه آن با مطالعه سال ۱۳۸۹، بهار ۱۳۹۱، با همکاری دکتر حسن پالاهنگ

۶۰- بررسی میزان رضایت کارکنان از شرکت تعاونی مصرف شرکت فولاد مبارکه، پاییز ۱۳۹۰

۶۱-بررسی دیدگاه همسران کارکنان درباره شرکت فولاد مبارکه و مقایسه آن با مطالعه سال ۱۳۸۸، زمستان ۱۳۹۰

۶۲- بررسی کیفیت زندگی کاری ( qwl) در شرکت فولاد مبارکه در سال ۹۰ و مقایسه آن با سال های قبل ، پاییز ۱۳۹۱

۶۳-بررسی رضایت شغلی کارکنان شرکت فولاد مبارکه در سال ۹۱ و مقایسه آن با مطالعات سالهای گذشته ، پاییز ۱۳۹۱

۶۴-بررسی میزان رضایت کارکنان از تسهیلات ایاب و ذهاب شرکت فولاد مبارکه در سال ۱۳۹۱ و مقایسه آن با مطالعات گذشته ، زمستان ۱۳۹۰