دوره های استاد محمدرضا جوازچی

سوابق کاری

1. جانشین مدیرکارگاه ، شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان (هيدکو) طرح احداث يونيتهای زيست محيطی پالايشگاه اصفهان 2. جانشین معاونت ساختمان و نصب مدیر برنامه ریزی وکنترل پروژه ، شرکتهای ODCC تهران جنوب 3. سرپرست کارگاه، شرکت سپکو 4. مدیر کنترل تغییرات، مشارکت فلات، تهران جنوب 5. مدیر برنامه ریزی وکنترل پروژه، مشارکت فلات ، تهران جنوب 6. مدیرپروژه شرکت مارين صنعت آذر 7. مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه مشارکت تهران جنوب و بينا 8. سرپرست کارگاه شرکت پترو توان آسيا 9. جانشین مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت مهندسی و ساختمان صنايع نفت 10. مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت قدس نيرو 11. مدیریت بررسی ادعاها و اضافه کاریها موسسه حقوقی پروژه های صنعتی دکتر علی نجابت 12. مدیریت تامین نیروی فنی و برنامه ریزی و مشاور مدیرعامل شرکت سازمند تصويه خانه پتروشيمی مبين 13. مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت پتروپارت 14. مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت تکنيکان 15. مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت دانشگران صنعت 16. مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت محورسازان 17. کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت فرايند کاو 18. کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت ساتراپ فراز اصفهان

تخصص

 • مدیر کنترل تغییرات، مشارکت فلات، تهران جنوب
 • مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه، مشارکت فلات، تهران جنوب
 • مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه مشارکت تهران جنوب و بينا
 • مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت قدس نيرو
 • کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت ساتراپ فراز اصفهان
 • مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت دانشگران صنعت
 • دارای مدرک مديريت پروژه از انجمن مديريت پروژه ايران
 • دارای مدرک PRIMAVERA-P1 از شرکت مصورسازان پروژه
 • پياده سازی مدلهای استاندارد مديريت پروژه
 • مديريت و هدايت کارگاه های اجرايی
 • تهيه کليه ادعاها- اضافه کاری ها - صورت وضعيت ها برای انواع پروژه های EPC

ویژگی های تدریس

ایشان دارای مدرک کارشناسی ارشد مديريت اجرايی می باشند، توانمند در پياده سازی مدلهای استاندارد مديريت پروژه ،مديريت و هدايت کارگاه های اجرايی ،تأمين کليه نيروهای مشاوره ای ، فنی ، برنامه ريزی برای پروژه های EPC ،تهيه کليه ادعاها، اضافه کاری ها ، صورت وضعيت ها برای انواع پروژه های EPC ،تهيه کليه بانک های اطلاعاتی و برنامه های زمانبندی و کنترل هزينه برای انواع پروژه های EPC ،تهيه WBS ،تهيه PMS ،تهيه D.R/W.R/M.R ،تهيه WPA ،تهيه S-Curve ،مستند سازی پروژه می باشند.آخرین مطالب منتشر شده توسط محمدرضا جوازچی

تخصصی ترین سمینار با محوریت خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی سالن های زیبائی با سخنرانی اساتید برتر این حوزه برگزار ...


خطا در ارسال دیدگاه

لطفا فیلد های خالی را تکمیل نمایید

دیدگاه شما با موفقیت ارسال شد

با تشکر!

خطا در ارتباط با سرور

لطفا اندکی بعد تلاش فرمایید!

اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد

کاربرگرامی بزودی با شما تماس خواهیم گرفت

کاربرگرامی اطلاعات شما ثبت شده است

به زودی با شما تماس خواهیم گرفت

خطا در ارسال فرم

لطفا اطلاعات ورودی مانند تلفن همراه را چک فرمایید