دوره های استاد احسان خیام باشی

سوابق کاری

1. طراحي سيستم حمل و نقل درون دانشگاهي دانشگاه صنعتي اصفهان 2. مطالعات توجيه فني اقتصادی قطار برقي هشتگرد 3. مدير پروژه پياده سازی ساختار برنامه ريزی و كنترل پروژه های پيمانکاری PC و EPC شركت ماشین اجزا 4. مدير پروژه پياده سازی ساختار برنامه ريزی و كنترل پروژه های ساختماني سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهری شهرداری اصفهان براساس استاندارد PMBOK 5. مدير پروژه پياده سازی ساختار برنامه ريزی و كنترل پروژه های شهرداری اصفهان براساس استاندارد PMBOK و نرم افزار شير پوينت 6. مدير پروژه پياده سازی ساختار برنامه ريزی و كنترل پروژه های 14 منطقه و 7 سازمان وابسته معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان 7. مدير پروژه و مسوول برآورد ، برنامه ريزی، كنترل پروژه و تدوين گزارش های گوناگون پيشرفت فيزيکي و مالي انواع پروژه های صنعتي در شركت ماشين اجزا، پروژه های ساختماني سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهری، پروژه های خدماتي معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان در 14 منطقه اصفهان و 7 سازمان وابسته شامل سازمان ميادين، سازمان خدمات موتوری، سازمان آرامستان ها، سازمان پارك ها، سازمان 8. مدير پروژه استقرار نظام مديريت عملکرد با الگوگیری از روش كارت امتياز متوازن سازمان عمران شهرداری اصفهان، سازمان فرهنگي تفريحي شهرداری اصفهان، سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان، سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان و سازمان بازيافت شهرداری اصفهان 9. مدير پروژه تدوين برنامه ريزی استراتژيك توسعه خوشه صنعتي نساجي استان اصفهان 10. كارشناس ارشد پروژه شبيه سازی ورود مواد اوليه واحد انباشت و برداشت مجتمع فولاد مباركه 11. راهبر و مدير پروژه تدوين برنامه ريزی استراتژيك شركت ماشين اجزا، شركت قند نقش جهان، 12. كارشناس ارشد پروژه ارائه الگوی جامع و ساختمند بهبود رهبری با بکارنيری بازخورد 360 درجه به همراه بازنگری و مقايسه آن با دوره پيشين 13. مدير پروژه نظام مبادلات پيمانکاری ( SPX ) شركت شهرك های صنعتي استان اصفهان، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزی اصفهان، معاونت صنايع كوچك سازمان صنايع كوچك و شهرك های صنعتي وزارت صنعت، معدن و تجارت 14. راهبر پروژه طراحي، پياده سازی و اجرای سامانه كنترل هوشمند (شامل ماژول های نرم افزاری بازخورد استراتژيك، ارزيابي عملکرد و جبران خدمت)، سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهری ... 15. مدير پروژه تدوين الگو و طراحي سامانه نرم افزاری ارزيابي اقتصادی- اجتماعي پروژه های سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهری شهرداری اصفهان 16. راهبر پروژه تعيين ويژگي های فرآوری صنعت سنگ، شركت نو سازی صنايع ايران و خو شه صنعت سنگ اصفهان 17. مدير واحد برنامه ريزی و كنترل پروژه شركت ماشين اجزا اصفهان 18. عضو موسس هسته مهندسي ارزش شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان 19. مدير واحد برنامه ريزی پژوهشکده علوم و تکنولوژی زير دريا دانشگاه صنعتي اصفهان 20. رئيس هيئت مديره و مدير پروژه شركت مهندسي سام پويان 21. نائب رئيس هيئت مديره و مدير پروژه شركت فرانگر صنعت پارسيان 22. مدير عامل شركت تعاوني معيار اندي رئيس هيئت مديره شركت تعاوني راد معيار اصفهان 23. نائب رئيس هيئت مديره شركت صنايع چاپ سپاهان 24. عضو اتاق فکر اداره تعاون استان اصفهان 25. عضو هيئت رئيسه انجمن مشاوران مديريت ايران- شعبه اصفهان 26. كارشناس تاييد صلاحيت شده طرح سامانه ارتقاء مديريت 27. عضو كميته انرژی كميسيون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی و صنايع و معادن اصفهان 28. عضو كميته بررسي و حمايت از تشکيل كنسرسيوم های صنعتي، معدني و خدمات مهندسي كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان 29. عضو كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان 30. عضو كميته جوانان كميسيون طرح و برنامه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان 31. دبير كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان 32. مدير عامل و مدير پروژه شركت مهندسي سان پويان 33. قائم مقام مدير عامل شركت كود آلي ایران 34. مشاور ارشد استراتژيك سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهری شهرداری اصفهان 35. مدير مركز تحليل، ارزيابي و پاي خانه صنعت و معدن اصفهان 36. ريپس كميته صنايع بازيافت كميسيون صنعت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان 37. دبير كميسيون سرمايه گذاری، تامين مالي و توسعه روابط بين الملل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان 38. مشاور ارشد مديريت شركت راهيابان فردا 39. هماهنگ كننده ملي يونيدو در پروژه توسعه نظام مبادلات پيمانکاری فرعي ايران

تخصص

  • آشنايي با مدل ها، نرم افزارها و استاندارد برنامه ريزی و كنترل پروژه مانند PMBOK
  • آشنايي با طراحي، پياده سازی و اداره ساختارهای هلدينگ، اقماری، كنسرسيوم، توليدی و پيمانکاری
  • آشنايي با چارچوب ها و الزامات شركت های پيمانکاری و پروژه های EPC و كليد در دست
  • آشنايي كامل با صنايع نساجي، سنگ، پلاستيك، پيمانکاری صنعتي، كسب و كارهای كوچك، خدماتي
  • آشنايي با بازاريابي در سطح بين المللي از طريق بازاريابي عملياتي در كشورهای قزاقستان، قرقيزستان، عراق و ترکیه
  • آشنايي با ساختارهای دولتي، خصوصي و عمومي از طريق همکاری عملياتي و اجرای پروژه های مشاوره ای و توسعه ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت، شركت شهرك های صنعتي استان اصفهان، اداره كل كار تعاون و رفاه استان اصفهان
  • آشنایی با مهمترين مدل ها و ساختارهای مديريت و برنامه ريزی شامل برنامه ريزی و كنترل پروژه، مديريت استراتژيك،استانداردها، ساختار سازماني، ارزيابي عملکرد، حقوق و دستمزد، ارزيابي فني و اقتصادی ، مدل های بهره وری، قوانين و مقررات و ....

ویژگی های تدریس

ایشان دارای مدرک کارشناسي ارشد مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي از دانشگاه صنعتي اصفهان می باشند، از جمله سوابق آموزشی ایشان می توان به موارد زیر اشاره کرد، 1. عضو هيئت علمي سازمان مديريت صنعتي اصفهان 2. عضو هيئت علمي دانشگاه غير انتفاعي فولاد 3. مدرس كلاس ها و سمينارهای گوناگون مديريت استراتژيك، مهندسي ارزش، روش های برنامه ريزی و كنترل پروژه و نرم افزارهای مربوطهآخرین مطالب منتشر شده توسط احسان خیام باشی

تخصصی ترین سمینار با محوریت خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی سالن های زیبائی با سخنرانی اساتید برتر این حوزه برگزار ...


خطا در ارسال دیدگاه

لطفا فیلد های خالی را تکمیل نمایید

دیدگاه شما با موفقیت ارسال شد

با تشکر!

خطا در ارتباط با سرور

لطفا اندکی بعد تلاش فرمایید!

اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد

کاربرگرامی بزودی با شما تماس خواهیم گرفت

کاربرگرامی اطلاعات شما ثبت شده است

به زودی با شما تماس خواهیم گرفت

خطا در ارسال فرم

لطفا اطلاعات ورودی مانند تلفن همراه را چک فرمایید