دوره های استاد بهروز کاظمی

سوابق کاری

1. کارشناس برنامه ریزی واحد نقشه برداری و نقشه کشی اداره کل راه و ترابری استان اصفهان 2. سرپرست پروژه در شرکت گروه صنعتی سدید تهران 3. مدیر توليد و سرپرست انبار شرکت فكرآذین تهران 4. کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت تلاش نقش 5. کارشناس و مدیر آموزشها و مشاورتهای حين کار 6. بررسی پيامدهای ناشی از الحاق یا عدم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی WTO 7. مدیر تشریفات همایش ملی 8. نماینده شرکت خدمات علمی صنعتی در سازمان صنایع و معادن استان چهارمحال و بختياری 9. سرپرست کميته بازاریابی شرکت خدمات علمی صنعتی 10. مجری اولين نمایشگاه تخصصی خدمات فنی مهندسی 11. دبير همایش بررسی فرصتها و تهدیدهای اقتصادی صنایع 12. عضو کميته روابط عمومی انجمن خدمات مهندسی استان اصفهان 13. عضو هيات مدیره انجمن علمی، فرهنگی سماوات 14. عضو هيات امناء قرض الحسنه چهارده معصوم 15. مدیر تشریفات و مجری همایش روز داروساز 16. ارائه مقاله در اولين همایش مدیران مراکز پخش و شعب گز نيوشا

تخصص

  • برنامه ریزی و نيازسنجی آموزشی
  • شناسایی و گروه بندی بيش از یكهزار واحد صنعتی در استان اصفهان و چهارمحال و بختياری
  • آشنایی با آموزشها و مشاوره های حين کار در زمينه رشته های مختلف فنی
  • آشنایی با اغلب دروس و رشته ها در زمينه مدیریت بازرگانی و بازاریابی،منابع انسانی،مدیریت کيفيت و سيستم ها،نرم افزارهای مهندسی صنایع و مكانيک،مالی وحسابداری،انبار
  • آشنایی با پروژه های عارضه یابی صنایع
  • فعاليت در زمينه کنترل کيفيتQC ،سيستم دهی به انبار، بازاریابی و فروش، روابط عمومی، مالی، اداری، منابع انسانی

ویژگی های تدریس

ایشان دارای مدرک کارشناسی مدیریت صنعتی و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت نيروی انسانی می باشند. از جمله سوابق آموزشی ایشان میتوان به ارائه دروس زیر: 1. اصول مديريت و سرپرستي 2. ارتباطات سازماني 3. مباني بیان و برخورد 4. توانايي برقراری ارتباط موثر در محیط کار 5. اصول مهمانداری، پذيرايي و تشریفات 6. مديريت گروهي و مهارتهای ارتباطی 7. مديريت بهره وری 8. اصول حفاظت و روابط عمومي ويژه کادر حراست و انتظامات 9. وظايف، نقش ها و مهارتهای سرپرستی 10. اصول بازاريابي، فروش و ویزیتوری 11. مسئولین دفاتر مديران اشاره نمود.آخرین مطالب منتشر شده توسط بهروز کاظمی

تخصصی ترین سمینار با محوریت خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی سالن های زیبائی با سخنرانی اساتید برتر این حوزه برگزار ...


خطا در ارسال دیدگاه

لطفا فیلد های خالی را تکمیل نمایید

دیدگاه شما با موفقیت ارسال شد

با تشکر!

خطا در ارتباط با سرور

لطفا اندکی بعد تلاش فرمایید!

اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد

کاربرگرامی بزودی با شما تماس خواهیم گرفت

کاربرگرامی اطلاعات شما ثبت شده است

به زودی با شما تماس خواهیم گرفت

خطا در ارسال فرم

لطفا اطلاعات ورودی مانند تلفن همراه را چک فرمایید