دوره های استاد محمدحسین نیلی احمدآبادی

سوابق کاری

1. کارشناس اداره نگهداري و تعمیرات ابنیه فنی معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان 2. کارشناس مدیریت برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزي، پژوهش و فناوري اطلاعات در شهرداري اصفهان 3. سرپرست واحد برنامه ریزي و کنترل پروژه ایستگاه مترو میدان انقلاب اصفهان شرکت مهندسی و ساختمان شمس عمران 4. سرپرست واحد تضمین کیفیت و سیستمها شرکت مهندسی و تولید بتن ایتال کاور اصفهان 5. سرپرست واحد برنامه ریزي و کنترل پروژه پروژه احداث مسیر دسترسی به پل سه بلوطک- خوزستان- دهدز. 6. مهندسی و ساختمان شمس عمران. 7. کارشناس دفتر فنی پروژه احداث نازك کاري ایستگاه مترو میدان شهدا 8. مسئول اجرا در کارگاه ساختمانی در اصفهان

تخصص

  • کارشناس اداره نگهداري و تعمیرات ابنیه فنی، شهرداري اصفهان
  • کارشناس مدیریت برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزي در شهرداري اصفهان
  • سرپرست واحد برنامه ریزي و کنترل پروژه ایستگاه مترو میدان انقلاب اصفهان
  • توانمند در توسعه سیستم مدیریت پل و در حال انجام رساله دکتري در این زمینه
  • توانمند در پیاده سازي سیستم مدلسازي اطلاعات ساخت (BMi) در پروژه
  • توانمند در تهیه برنامه زمانبندي، لایحه تأخیرات و دعاوي زمانی و ریالی مرتبط با کنترل پروژه
  • توانمند در مدیریت ریسکهاي قراردادي

ویژگی های تدریس

ایشان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه تهران ،کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت از دانشگاه صنعتی شریف و دانشجوي دکتري تخصصی رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت از دانشگاه تهران می باشند، از سوابق آموزشی ایشان میتوان به تدریس دروس مدیریت ماشین آلات ساختمانی و مدیریت قراردادها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اشاره کرد.آخرین مطالب منتشر شده توسط محمدحسین نیلی احمدآبادی

تخصصی ترین سمینار با محوریت خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی سالن های زیبائی با سخنرانی اساتید برتر این حوزه برگزار ...


خطا در ارسال دیدگاه

لطفا فیلد های خالی را تکمیل نمایید

دیدگاه شما با موفقیت ارسال شد

با تشکر!

خطا در ارتباط با سرور

لطفا اندکی بعد تلاش فرمایید!

اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد

کاربرگرامی بزودی با شما تماس خواهیم گرفت

کاربرگرامی اطلاعات شما ثبت شده است

به زودی با شما تماس خواهیم گرفت

خطا در ارسال فرم

لطفا اطلاعات ورودی مانند تلفن همراه را چک فرمایید