دوره های استاد زمان اژدری

سوابق کاری

1. مشاور و متخصص آموزشی در شرکت هواپیماسازي ایران ، صنایع و شهرکهاي صنعتی و... 2. برگزاري و تهیه و بومی سازي جزوات اصول نوین رفتار سرپرستی، حل تعارضات در محیط و مدیریت رفتار سازمانی، ارتباطات موثر، تیم کاري ، براي سرپرستان و مدیران 3. عضو کار گروه مدیریت شرکت هواپیماسازي ایران به عنوان متخصص آموزشی. 4. عضو کار گروه ارزیابی اساتید شرکتها و صنایع 5. عضو کار گروه کانون توسعه مدیران در شرکت هواپیماسازي ایران 6. فعالیت در راستاي پیاده سازي E-learning در صنایع و شرکتها 7. طراری فلوچارت مکانیزه طرح جامع پرسنل شرکت هواپیما سازي با تاکید بر الگوي بومی 8. اجراي استاندارد ایزو 10015 و پایش و ممیزي براي صنایع و شرکتها 9. طراحی و تهیه فرم مکانیزه ارزیابی و اثربخشی دوره هاي برگزار شده صنایع و شرکتها 10. معاون اجرایی طرح سرشماري شهرکهاي صنعتی استان اصفهان در سال

تخصص

  • رتبه اول دوره دکتراي دانشگاه علامه طباطبایی
  • استاد برتر در بین ارزیابی هاي انجام شده در بین دانش پژوهان و دانشجویان
  • توانایی ترجمه متون مدیریت منابع انسانی، مدیریت آموزشی
  • داراي نمره قابل قبول در آزمون زبان MCHE
  • ارائه ده ها مقاله در کنفرانس ها و همایش هاي داخلی و بین المللی

ویژگی های تدریس

ایشان دارای مدرک کارشناسی مدیریت و برنامه ریزي آموزشی از دانشگاه دولتی ارومیه و کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه دولتی اصفهان و دانشجوي دکتراي مدیریت آموزشی دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند،از سوابق آموزشی ایشان میتوان به تدریس دروس مبانی سازمان و مدیریت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی، آمار و روش تحقیق، مهارتهاي مسئله یابی و تصمیم گیري، مدیریت کسب و کار و بهره وري، تئوري سازمان و مدیریت در جهان امروز، روشهاي پژوهش در مدیریت، کارآفرینی ، اخلاق حرفه اي و ... دانشگاههاي غیرانتفاعی ، پیام نور و علمی کاربردي اشاره نمود.آخرین مطالب منتشر شده توسط زمان اژدری

تخصصی ترین سمینار با محوریت خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی سالن های زیبائی با سخنرانی اساتید برتر این حوزه برگزار ...


خطا در ارسال دیدگاه

لطفا فیلد های خالی را تکمیل نمایید

دیدگاه شما با موفقیت ارسال شد

با تشکر!

خطا در ارتباط با سرور

لطفا اندکی بعد تلاش فرمایید!

اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد

کاربرگرامی بزودی با شما تماس خواهیم گرفت

کاربرگرامی اطلاعات شما ثبت شده است

به زودی با شما تماس خواهیم گرفت

خطا در ارسال فرم

لطفا اطلاعات ورودی مانند تلفن همراه را چک فرمایید