تکنیک های صادرات و واردات در یک نگاه

1397/04/25 11:56

اخبار موسسه
0

در جامعه امروز چه چیز کسب و کار شما را متحول می کند؟یکی از راهکارهای موثر صادرات و واردات است.

در کارگاه تخصصی تکنیک های صادرات و واردات با دید درآمدزایی و بهبود کسب و کار و یک سرمایه گذاری سود آور آشنا شود. 

با حضور دکتر محسن محمد باقری.  

اخبار مرتبط